E-ISSN: 1308-5263
Health-Related Quality of Life, Depression, Anxiety, and Self-Image in Acute Lymphocytic Leukemia Survivors [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(4): 326-330 | DOI: 10.4274/tjh.2015.0356  

Health-Related Quality of Life, Depression, Anxiety, and Self-Image in Acute Lymphocytic Leukemia Survivors

Birol Baytan1, Çiğdem Aşut2, Arzu Çırpan Kantarcıoğlu1, Melike Sezgin Evim1, Adalet Meral Güneş1
1Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology, Bursa, Turkey
2Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Bursa, Turkey

Objective: With increasing survival rates in childhood acute lymphocytic leukemia (ALL), the long-term side effects of treatment have become important. Our aim was to investigate health-related quality of life, depression, anxiety, and self-image among ALL survivors.
Materials and Methods: Fifty patients diagnosed with ALL and their siblings were enrolled. The Kovacs Children’s Depression Inventory, State-Trait Anxiety Inventory, Offer Self-Image Questionnaire, and Pediatric Quality of Life InventoryTM were used for collecting data. ANOVA tests were used to determine if there were any significant differences between groups.
Results: ALL survivors had higher depression, more anxiety symptoms, lower quality of life, and more negative self-image when compared to their siblings.
Conclusion: Continuous diagnostic and interventional mental health services might be necessary for possible emotional side effects of treatment during and after the treatment. Rehabilitation and followup programs should be implemented for children during and after treatment for ALL.

Keywords: Childhood leukemia, Depression, Anxiety, Self-image, Health-related quality of life


Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Almış Çocuklarda Yaşam Kalitesi, Depresyon, Anksiyete ve Kendilik İmajı Değerlendirmesi

Birol Baytan1, Çiğdem Aşut2, Arzu Çırpan Kantarcıoğlu1, Melike Sezgin Evim1, Adalet Meral Güneş1
1Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology, Bursa, Turkey
2Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Bursa, Turkey

Amaç: Akut lenfoblastik lösemide (ALL) sağkalım oranlarının artmasıyla tedavinin uzun süreli yan etkileri önemli hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı da ALL sağkalanlarında, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, depresyon, anksiyete ve kendilik imajını incelemektir.
Gereç ve Yöntem: ALL tanısı almış 50 çocuk ile onların aynı sayıdaki sağlıklı kardeşleri çalışmaya dahil edilmiştir. Verileri toplamak için, Kovaks Çocuklar için Depresyon Anketi, Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Offer Kendilik İmajı anketi ve Pediatric Quality of Life InventoryTM kullanılmıştır. Gruplar arası farklar ANOVA yöntemi kullanılarak araştırılmıştır.
Bulgular: ALL sağkalanlarının, kardeşlerine göre, depresyon ve anksiyete puanları anlamlı olarak fazladır. Ayrıca, benlik imajlarının daha olumsuz, yaşam kalitelerinin daha düşük idi.
Sonuç: ALL tedavisi sırasında ve sonrasında olası duygusal yan etkiler için sürekli tanısal ve girişimsel mental sağlık servisleri gerekli olabilir. Tedavi sırasında ve sonrasında ALL’li çocuklar için rehabilitasyon ve izlem programları uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı lösemisi, Depresyon, Anksiyete, Kendilik imajı, Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi


Birol Baytan, Çiğdem Aşut, Arzu Çırpan Kantarcıoğlu, Melike Sezgin Evim, Adalet Meral Güneş. Health-Related Quality of Life, Depression, Anxiety, and Self-Image in Acute Lymphocytic Leukemia Survivors. Turk J Hematol. 2016; 33(4): 326-330

Corresponding Author: Birol Baytan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar