E-ISSN: 1308-5263
Tendency of K562 Chronic Myeloid Leukemia Cells Towards Cell Reprogramming [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2018; 35(4): 260-264 | DOI: 10.4274/tjh.2018.0106  

Tendency of K562 Chronic Myeloid Leukemia Cells Towards Cell Reprogramming

Açelya Yılmazer Aktuna
Ankara University Faculty of Engineering, Department of Biomedical Engineering, Ankara, Turkey

Objective: Cancer cell reprogramming is a potential tool to study cancer progression, disease pathology, and drug sensitivity. Prior to performing cancer reprogramming studies, it is important to evaluate the stemness predisposition of cells that will be reprogrammed. We performed a proof-of-concept study with chronic myeloid leukemia K562 cells in order to evaluate their tendency for cancer cell reprogramming.
Materials and Methods: Expression of reprogramming factors, pluripotency markers, and tumor-suppressor genes was analyzed at gene and protein levels via real-time reverse transcription-polymerase chain reaction and flow cytometry. Human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were used as a positive control.
Results: K562 cells were shown to express higher levels of most of the reprogramming factors and pluripotency markers. Expression of p53, which is one of the main regulators during the generation of induced pluripotent stem cells, was found to be lower in K562 cells compared to PBMCs, whereas the other tumor-suppressor genes showed higher expression levels.
Conclusion: This study suggested that, similar to healthy human PBMCs, K526 cells could be used in cancer cell reprogramming studies. Generating induced pluripotent stem cells from leukemia cells could help scientists to establish chronic myeloid leukemia models in vitro for a better understanding of therapy resistance and development of novel therapeutic targets.

Keywords: Induced pluripotent stem cells, Chronic myeloid leukemia, K562, Disease modeling, Cell reprogramming


K562 Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinin Yeniden Hücre Programlanmasına Yatkınlığı

Açelya Yılmazer Aktuna
Ankara University Faculty of Engineering, Department of Biomedical Engineering, Ankara, Turkey

Amaç: Kanser hücrelerinin yeniden programlanarak hastalık modellerinin oluşturulması, hastalığın ilerleyişini, patolojisini ve ilaç duyarlılığını incelemek için önemli bir teknolojidir. Kanser hücrelerinde yeniden programlama çalışmalarını gerçekleştirmeden önce, hücrelerin programlamaya yatkınlığını değerlendirmek önemlidir. Kronik myeloid lösemi K562 hücrelerinin kanser programlama çalışmalarında kullanılabilirliğini göstermek amacıyla bir kavram kanıtı çalışması gerçekleştirdik.
Gereç ve Yöntem: Yeniden programlama faktörleri, pluripotensi belirteçleri ve tümör baskılayıcı genlerin ifadeleri, gerçek zamanlıpolimeraz zincir reaksiyonu ve akan hücre sitometrisi ile gen ve protein seviyelerinde analiz edildi. Programlama çalışmalarında en çok kullanılan insan periferik kan mononükleer hücreleri (PBMC) pozitif kontrol olarak kullanıldı.
Bulgular: K562 hücrelerinin, yeniden programlama faktörlerini ve pluripotency belirteçlerini PBMC hücrelerine göre daha yüksek seviyede ifade ettiği gösterilmiştir. Uyarılmış pluripotent kök hücrelerinin oluşumu sırasında ana düzenleyicilerden biri olan p53’ün ifadesi, K562 hücrelerinde PBMC’ye kıyasla daha düşük bulunurken, diğer tümör baskılayıcı genler daha yüksek ifade göstermiştir.
Sonuç: Bu çalışma, sağlıklı insan PBMC’lerine benzer şekilde, K526 hücrelerinin yeniden programlama çalışmalarında kullanılabileceğini göstermiştir. Lösemi kaynaklı uyarılmış pluripotent kök hücreleri kullanılarak in vitro ortamda hastalık modellerinin üretilmesi, bilim insanlarının ilaç dirençlerini daha iyi anlaması ve yeni tedavi hedefleri geliştirilmesi için önemli bir araç olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uyarılmış pluripotent kök hücreler, Kronik myeloid lösemi, K562, Hastalık modelleme, Hücre programlama


Açelya Yılmazer Aktuna. Tendency of K562 Chronic Myeloid Leukemia Cells Towards Cell Reprogramming. Turk J Hematol. 2018; 35(4): 260-264

Corresponding Author: Açelya Yılmazer Aktuna, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685