E-ISSN: 1308-5263
Insulin-like growth factor-1 levels in children with Beta-thalassemia minor [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2008; 25(3): 136-139

Insulin-like growth factor-1 levels in children with Beta-thalassemia minor

Hamdollah Karamifar1, Mehran Karimi2, Nargrs Sobhani2
1Division Of Pediatric Endocrinology, Department Of Pediatrics, Nemazee Hospital, Shiraz University Of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2Hematology Research Center, Department Of Pediatrics, Nemazee Hospital, Shiraz University Of Medical Sciences, Shiraz, Iran

OBJECTIVE: Growth retardation in children with b-thalassemia major is multifactorial. Some etiologies described for this condition are hemochromatosis, disturbed growth hormone (GH) / insulin growth factor-1 (IGF-1) axis, undernutrition and hypermetabolism. It has also been proven that growth retardation is present in b-thalassemia major children despite
regular transfusion and chelation. Our aim was to evaluate the level of IGF-1 in b-thalassemia minor subjects and compare it with that in healthy children.
METHODS: Fifty children aged 6 months to 15 years with b-thalassemia minor (32 males, 18 females) and 50 age- and sex-matched normal healthy children were selected. Medical history was taken and complete physical examination was done in each case; IGF-1 level was checked in all cases. This study was done in Shiraz, southern Iran, during 2005.
RESULTS: IGF-1 levels were significantly lower in b-thalassemia minor children than normal children (P = 0.015). This result demonstrates that some etiologies of growth failure in b-thalassemia major other than those described to date can exist, which may be shared with b-thalassemia minor in feature or may be transformed by genes that are either expressed or not.
CONCLUSION: We conclude that in addition to that observed in b-thalassemia major, IGF-1 level is also decreased in
b-thalassemia minor, and these two may have similar etiologies

Keywords: Thalassemia, Insulin-like growth factor-1, Growth retardation, beta-thalassemia minor


Beta-talasemi minörlü çocuklarda insülin-benzeri büyüme faktörü-1 seviyeleri

Hamdollah Karamifar1, Mehran Karimi2, Nargrs Sobhani2
1Division Of Pediatric Endocrinology, Department Of Pediatrics, Nemazee Hospital, Shiraz University Of Medical Sciences, Shiraz, İran
2Hematology Research Center, Department Of Pediatrics, Nemazee Hospital, Shiraz University Of Medical Sciences, Shiraz, İran

AMAÇ: Beta-talasemi majörlü çocuklarda büyüme gecikmesi, hematokromatoz, büyüme hormonu (GH)/ insülin büyüme faktörü-1 (IGF-1) ekseninin bozulması, yetersiz beslenme ve hipermetabolizma gibi multifaktöriyel bir durumdur. Beta talasemi majörlü çocuklarda büyüme gecikmesinin düzenli transfüzyon ve şelasyona rağmen mevcut olduğu da kanıtlanmıştır. Amacımız b-talasemi minörlü olgularda IGF-1 seviyesini değerlendirmek ve bunu sağlıklı çocuklardakiyle karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Erkek, 18 dişi ile yaş ve cinsiyet açısından eşleşmiş olan 50 normal çocuk bu çalışma için seçilmiştir. Her bir olgu için tıbbi özgeçmiş alınmış ve tam fizik muayene yapılmıştır; tüm vakalarda IGF-1 seviyesi kontrol edilmiştir. Bu çalışma, İran’ın güneyindeki Şiraz’da 2005 yılında yapılmıştır.
BULGULAR: IGF-1 seviyeleri b talasemi minörlü çocuklarda normallere nazaran önemli ölçüde düşüktür (P = 0,015). Bu sonuca göre, b talasemi majörde şu ana kadar tanımlananların yanı sıra başka büyüme yetersizliği etiyolojileri b-talasemi minörde mevcut olabilir ve eksprese edilen veya edilmeyen genlerle biçim değiştirebilir.
SONUÇ: Bize göre, b talasemi majörün yanı sıra, b-talasemi minörde de IGF-1 seviyesi azalmıştır ve bu ikisi benzer etiyolojilere sahiptir. (Turk J Hematol 2008; 25: 136-9)
Anahtar kelimeler: Talasemi, insülin-benzeri büyüme faktörü-1, büyüme gecikmesi, b-talasemi minör.

Anahtar Kelimeler: Talasemi, insülin-benzeri büyüme faktörü-1, büyüme gecikmesi, b-talasemi minör.


Hamdollah Karamifar, Mehran Karimi, Nargrs Sobhani. Insulin-like growth factor-1 levels in children with Beta-thalassemia minor. Turk J Hematol. 2008; 25(3): 136-139

Corresponding Author: Hamdollah Karamifar, Iran


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831