E-ISSN: 1308-5263
Aplastic Anemia Associated with Oral Terbinafine: A Case Report and Review of the Literature [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(4): 411-416 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0119  

Aplastic Anemia Associated with Oral Terbinafine: A Case Report and Review of the Literature

Bülent Kantarcıoğlu1, Hüseyin Kemal Türköz2, Güven Yılmaz3, Funda Pepedil Tanrıkulu3, Işık Kaygusuz Atagündüz3, Cafer Adıgüzel3, Tülin Fıratlı Tuğlular3
1Okmeydanı Training And Research Hospital, Clinic Of Hematology, İstanbul, Turkey
2Marmara University Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, İstanbul, Turkey
3Marmara University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, İstanbul, Turkey

Onychomycosis (OM) is a common fungal infection of the toenails and/or fingernails that is highly prevalent in the general population and also responsible for significant morbidity. OM is caused by dermatophytes, nondermatophytic molds, or yeast. Today systemic antifungal agents are considered as the gold standard for all types of OM. Here we report a case of aplastic anemia associated with oral terbinafine use and a review of the literature on hematological toxicities associated with terbinafine.

Keywords: Onychomycosis, Terbinafine, Aplastic anemia, Hematological toxicity, Pancytopenia, Adverse events


Oral Terbinafin İlişkili Aplastik Anemi: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

Bülent Kantarcıoğlu1, Hüseyin Kemal Türköz2, Güven Yılmaz3, Funda Pepedil Tanrıkulu3, Işık Kaygusuz Atagündüz3, Cafer Adıgüzel3, Tülin Fıratlı Tuğlular3
1Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi, Hematoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Onikomikoz (OM) el ve ayak tırnaklarının sık görülen fungal enfeksiyonudur. Genel toplumda prevalansı yüksek bir hastalık olması nedeniyle önemli morbiditeye yol açmaktadır. OM dermatofitler, nondermatofitik küf mantarları veya mayalar ile ortaya çıkan hastalıklardır. Günümüzde onikomikozun tedavisinde sistemik antifungal ajanlar tüm OM tiplerinde altın standart tedavi olarak kabul edilmektedir. Biz burada, oral terbinafin kullanımı sırasında gelişen bir aplastik anemi olgumuzu ve literatürde terbinafine ile ilişkilendirilmiş olan hematolojik toksisitelerin derlemesini sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Onikomikoz, Aplastik anemi, Terbinafin, Hematolojik toksisite, Pansitopeni, Yan etkiler


Bülent Kantarcıoğlu, Hüseyin Kemal Türköz, Güven Yılmaz, Funda Pepedil Tanrıkulu, Işık Kaygusuz Atagündüz, Cafer Adıgüzel, Tülin Fıratlı Tuğlular. Aplastic Anemia Associated with Oral Terbinafine: A Case Report and Review of the Literature. Turk J Hematol. 2014; 31(4): 411-416

Corresponding Author: Bülent Kantarcıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar