E-ISSN: 1308-5263
Aspirin resistance frequency in healthy males [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2008; 25(2): 83-86

Aspirin resistance frequency in healthy males

Döndü Üsküdar Cansu1, Olga Meltem Akay2, Zerrin Cantürk2, Zafer Gülbaş2
1Division Of Rheumatology, Department Of Internal Medicine, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
2Division Of Hematology, Department Of Internal Medicine, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: Aspirin has been shown to have variable antiplatelet activity in individuals. Previous studies have estimated that 5% to 45% of the population do not achieve an adequate antiplatelet effect from aspirin and still suffer ischemic events despite therapy. AIM: In this study, we aimed to evaluate aspirin resistance in healthy males. METHOD: We prospectively enrolled 175 healthy males who were ≥19 years old and taking 100 mg of aspirin daily ≥7 consec¬utive days before study entry. Demographic information and laboratory data were collected. Aspirin resistance was detected by optical platelet aggregometry, a widely accepted method using adenosine diphosphate (ADP) and arachidonic acid (AA). RESULT: 28% of the participants were aspirin-resistant, 62% were aspirin-semi-responders and 10% were aspirin-sensitive. The aspirin-resistant individuals were older than the semi-responders (p<0.01), and had higher erythrocyte sedimentation rate than the semi-responders (p<0.01) and sensitive individuals (p<0.05). CONCLUSION: Our study demonstrates aspirin resistance to be particularly important given its high frequency in our study population. The biological effects of aspirin, which is widely used as an antithrombotic drug, are not similar in all individuals.

Keywords: Aspirin resistance, platelet aggregation, healthy males.


Sağlıklı erkeklerde aspirin direnci sıklığı

Döndü Üsküdar Cansu1, Olga Meltem Akay2, Zerrin Cantürk2, Zafer Gülbaş2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ: Aspirinin herbir bireyde farklı antitrombosit aktivitesi olduğu gösterilmiştir. Önceki çalışmalar aspirinin antitrombosit etkisinin populasyonun %5-45’inde yeterli başarı sağlamadığını göstermiştir ve tedaviye rağmen hala iskemik olaylar görülmektedir. AMAÇ: Bu çalışmada sağlıklı erkeklerde aspirin direncinin sıklığını araştırmayı amaçladık. YÖNTEM: Prospektif olarak yaşları ≥19 olan 175 sağlıklı erkek çalışmaya alındı ve 100 mg/gün aspirin ≥7 gün çalışma önce¬si verildi. Demografik bilgiler ve laboratuvar verileri toplandı. Aspirin direnci yaygın olarak kabul gören bir yöntem olan ade¬nozin difosfat (ADP) ve araşidonik asitin (AA) kullanıldığı optik trombosit aggregometri ile saptandı. BULGULAR: Aspirin direnci %28, aspirin yarıduyarlılığı %62 ve aspirin duyarlılığı %10 olarak saptandı. Aspirin direnci olanlar yarıduyarlı olan bireylerden daha yaşlı idi (p<0.01), eritrosit sedimentasyon hızları yarıduyarlı olanlardan (p<0.01) ve duyarlı bireylerden (p<0.01) daha yüksek idi. SONUÇ: Bizim çalışmamız, araştırma grubumuzda saptadığımız yüksek aspirin direnci sıklığını gözönüne aldığımızda bu klinik durumun önemini göstermiştir. Yaygın olarak kullanılan bir antitrombotik ilaç olan aspirinin biyolojik etkisi tüm bireylerde aynı değildir.

Anahtar Kelimeler: Aspirin direnci, trombosit agregasyonu, sağlıklı erkekler


Döndü Üsküdar Cansu, Olga Meltem Akay, Zerrin Cantürk, Zafer Gülbaş. Aspirin resistance frequency in healthy males. Turk J Hematol. 2008; 25(2): 83-86

Corresponding Author: Döndü Üsküdar Cansu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831