E-ISSN: 1308-5263
Anti-HTLV-I/II Seroprevalence in Healthy Blood Donors in İzmir, Turkey [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2003; 20(2): 81-83

Anti-HTLV-I/II Seroprevalence in Healthy Blood Donors in İzmir, Turkey

Rüçhan Yazan Sertöz1, Selda Erensoy1, Halime Özçam2, İmre Altuğlu1, Meltem Taşbakan2, Mahmut Töbü3, Altınay Bilgiç1
1Department Of Microbiology And Clinical Microbiology, Ege University Medical Faculty, İzmir, Turkey
2Department Of Infectious Diseases, Ege University Medical Faculty, İzmir, Turkey
3Department Of Hematology, Ege University Medical Faculty, İzmir, Turkey

Human T-cell lymphotropic virus type I (HTLV-I) is the first human retrovirus to be associated with malignant disease-namely, adult T-cell leukemia/lymphoma. HTLV-I has also been associated with several diseases. HTLV-I has a worldwide distribution with major endemic foci in the Caribbean and Southern Japan. HTLV-II is a closely related retrovirus that shares considerable genomic homology with HTLV-I but has not been proven to be a pathogen. Major routes of transmission are blood transfusion, breast milk and sexual activity. In this study, we examined the seroprevalance of HTLV-I/II among healthy blood donors attended to Ege University Hospital in Izmir. 913 healthy blood donors were examined for the presence of anti-HTLV-I/II antibody in their sera. Serum specimens were tested with an enzyme immunoassay (EIA) (Organon Teknika, Vironostika HTLV-I/II Microelisa System, Holland). All of the 913 healthy blood donors were seronegative with EIA. These findings indicate that screening of blood donors for HTLV I/II is not necessary at present time.

Keywords: HTLV, Blood donor.


Türkiye, İzmir’de Sağlıklı Kan Donörlerinde Anti-HTLV-I/II Seroprevalansı

Rüçhan Yazan Sertöz1, Selda Erensoy1, Halime Özçam2, İmre Altuğlu1, Meltem Taşbakan2, Mahmut Töbü3, Altınay Bilgiç1
1Department Of Microbiology And Clinical Microbiology, Ege University Medical Faculty, İzmir, Turkey
2Department Of Infectious Diseases, Ege University Medical Faculty, İzmir, Turkey
3Department Of Hematology, Ege University Medical Faculty, İzmir, Turkey

Türkiye, Izmir’de Sağlıklı Kan Donörlerinde Anti-HTLV-I/II Seroprevalansı Human T-cell lymphotropic virus tip I (HTLV-I), özellikle erişkin T-hücreli lösemi/lenfoma olmak üzere malign hastalıklarla ilişkisi gösterilen ilk insan retrovirüsüdür. HTLV-I başka hastalıklarla da ilişkilidir. HTLV-I dünyada yaygın olup, en önemli endemik bölgeler Karayipler ve Güney Japonya’dır. HTLV-II, HTLV-I ile belirgin genomik homolojisi olan bir retrovirüstür ancar patojen olduğu gösterilememiştir. En önemli geçiş yolları kan transfüzyonu, anne sütü ve cinsel bulaştır. Bu çalışmada, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran sağlıklı bireylerde HTLV I/II seroprevalansını çalıştık. Dokuzyüzonüç sağlıklı vericinin serumlarında anti-HTLV-I/II antikor bakıldı. Serum örnekleri enzim immünoassay (EIA) ile çalışıldı. Dokuzyüzonüç olgunun tümü seronegatif bulundu. Bu bulgular bu durumda kan ürünlerinin HTLV-I/II için taranmasının gerekli olmadığını gösterdi.

Anahtar Kelimeler: HTLV, Kan donörleri. Turk J Haematol


Rüçhan Yazan Sertöz, Selda Erensoy, Halime Özçam, İmre Altuğlu, Meltem Taşbakan, Mahmut Töbü, Altınay Bilgiç. Anti-HTLV-I/II Seroprevalence in Healthy Blood Donors in İzmir, Turkey. Turk J Hematol. 2003; 20(2): 81-83

Corresponding Author: Rüçhan Yazan Sertöz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831