E-ISSN: 1308-5263
Generation of Platelet Microparticles after Cryopreservation of Apheresis Platelet Concentrates Contributes to Hemostatic Activity [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(1): 64-71 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0049  

Generation of Platelet Microparticles after Cryopreservation of Apheresis Platelet Concentrates Contributes to Hemostatic Activity

İbrahim Eker1, Soner Yılmaz2, Rıza Aytaç Çetinkaya3, Aysel Pekel4, Aytekin Ünlü5, Orhan Gürsel1, Sebahattin Yılmaz3, Ferit Avcu6, Uğur Muşabak4, Ahmet Pekoğlu3, Zerrin Ertaş7, Cengizhan Açıkel8, Nazif Zeybek5, Ahmet Emin Kürekçi1, İsmail Yaşar Avcı9
1Division of Pediatric Hematology, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
2Blood Training Center and Blood Bank of Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
3Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Department of Infectious Disease Istanbul, Turkey
4Division of Immunulogy and Allergy, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
5Department of General Surgery, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
6Division of Hematology, Memorial Hospital, Ankara, Turkey
7Division of Hematology, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
8Division of Biostatistics. Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
9Department of Infectious Disease abd Clinical Microbiology, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

Objective: In the last decade, substantial evidence has accumulated about the use of cryopreserved platelet concentrates, especially in trauma. However, little reference has been made in these studies to the morphological and functional changes of platelets. Recently platelets have been shown to be activated by cryopreservation processes and to undergo procoagulant membrane changes resulting in the generation of platelet-derived microparticles (PMPs), platelet degranulation, and release of platelet-derived growth factors (PDGFs). We assessed the viabilities and the PMP and PDGF levels of cryopreserved platelets, and their relation with thrombin generation.
Materials and Methods: Apheresis platelet concentrates (APCs) from 20 donors were stored for 1 day and cryopreserved with 6% dimethyl sulfoxide. Cryopreserved APCs were kept at -80 °C for 1 day. Thawed APCs (100 mL) were diluted with 20 mL of autologous plasma and specimens were analyzed for viabilities and PMPs by flow cytometry, for thrombin generation by calibrated automated thrombogram, and for PDGFs by enzyme-linked immunosorbent assay testing.
Results: The mean PMP and PDGF levels in freeze-thawed APCs were significantly higher (2763±399.4/μL vs. 319.9±80.5/μL, p<0.001 and 550.9±73.6 pg/mL vs. 96.5±49 pg/mL, p<0.001, respectively), but the viability rates were significantly lower (68.2±13.7% vs. 94±7.5%, p<0.001) than those of fresh APCs. The mean endogenous thrombin potential (ETP) of freeze-thawed APCs was significantly higher than that of the fresh APCs (3406.1±430.4 nM.min vs. 2757.6±485.7 nM.min, p<0.001). Moreover, there was a significant positive poor correlation between ETP levels and PMP levels (r=0.192, p=0.014).
Conclusion: Our results showed that, after cryopreservation, while levels of PMPs were increasing, significantly higher and earlier thrombin formation was occurring in the samples analyzed despite the significant decrease in viability. Considering the damage caused by the freezing process and the scarcity of evidence for their in vivo superiority, frozen platelets should be considered for use in austere environments, reserving fresh platelets for prophylactic use in blood banks.

Keywords: Platelet, Cryopreservation, Microparticle generation, Hemostatic activity


Aferez Trombosit Konsantrelerinin Kriyoprezervasyonu Sonrası Ortaya Çıkan Trombosit Kaynaklı Mikropartiküllerin Hemostatik Aktivite ile İlişkisi

İbrahim Eker1, Soner Yılmaz2, Rıza Aytaç Çetinkaya3, Aysel Pekel4, Aytekin Ünlü5, Orhan Gürsel1, Sebahattin Yılmaz3, Ferit Avcu6, Uğur Muşabak4, Ahmet Pekoğlu3, Zerrin Ertaş7, Cengizhan Açıkel8, Nazif Zeybek5, Ahmet Emin Kürekçi1, İsmail Yaşar Avcı9
1Division of Pediatric Hematology, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
2Blood Training Center and Blood Bank of Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
3Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Department of Infectious Disease Istanbul, Turkey
4Division of Immunulogy and Allergy, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
5Department of General Surgery, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
6Division of Hematology, Memorial Hospital, Ankara, Turkey
7Division of Hematology, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
8Division of Biostatistics. Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
9Department of Infectious Disease abd Clinical Microbiology, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

Amaç: Son on yıl içerisinde, dondurulup saklanan trombositlerin özellikle travma hastalarında kullanımı ile ilgili önemli bir bilgi birikimi oluşmuştur. Bununla birlikte bu çalışmalarda trombositlerin morfolojik ve fonksiyonel değişikliklerinden çok az bahsedilmektedir. Son zamanlarda dondurulup saklanan trombositlerin aktive olarak trombosit kaynaklı mikropartikül (TKM) oluşumu ve trombosit kaynaklı büyüme faktörü (TKBF) salınımı ile sonuçlanan prokoagulan membran değişiklikleri olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda dondurulup saklanan trombositlerin canlılıkları, TKM ve TKBF düzeyleri incelenerek trombin olumuyla ilişkileri değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: Yirmi bağışçıdan alınan aferez trombosit süspansiyonları (ATS) bir gün bekletildikten sonra %6 dimetil sülfoksid ile dondurularak -80 °C’de bir gün saklandı. Trombositler eritildikten sonra 20 mL. otolog, plazma ile seyreltildi ve alınan örneklerden incelemeler yapıldı.
Bulgular: Dondurulup çözülmüş ATS’lerdeki TKM seviyeleri tazeATS’lerdekinden anlamlı düzeyde daha yüksekti (2763±399,4/μL ve 319,9±80,5/μL; p<0,001). Dondurulup çözülmüş ATS’lerdeki PDGF seviyeleri de taze ATS’lerdekinden anlamlı düzeyde daha yüksekti (550,9±73,6 pg/mL ve 96,5±49 pg/mL; p<0,001). Bununla birlikte dondurulup çözülmüş ATS’lerin canlılıkları taze ATS’lere göre anlamlı düzeyde düşüktü (68,2±13,7% ve 94±7,5%, p<0,001). Dondurulup çözülmüş ATS’lerin ortalama endojen thrombin potensiyelleri (ETP) taze ATS’lerinkinden istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (3406,1±430,4 nM.min ve 2757,6±485,7 nM.min, p<0,001). Ayrıca ETP ile TKM düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı zayıf pozitif korelasyon mevcuttu (r=0,192, p=0,014).
Sonuç: Çalışmamızdaki sonuçlar dondurulup çözüldükten sonra ATS’lerdeki trombositlerin canlılıklarında önemli düzeyde azalma olsa da, daha erken ve daha yüksek trombin oluşumunun gerçekleştiğini ve bunun da dondurma işlemi sonrası anlamlı düzeyde artan TKM’ler ile ilişkili olarak meydana geldiğini göstermektedir. Dondurma işlemi ile trombositlerde hasarlanmalar meydana gelmektedir ve dondurulmuş trombositlerin in vivo kullanımlarının taze trombositlere göre üstünlüğü ile ilgili bilimsel kanıtlar yetersizdir. Bu sebeple dondurulmuş trombosit süspansiyonlarının travma şartlarında kullanılmalarının ve taze trombosit süspansiyonlarının ise kan bankalarında, profilaktik kullanım amacıyla bulundurulmalarının daha uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Trombosit, kriyoprezervasyon, mikropartikül, hemostatik aktivite


İbrahim Eker, Soner Yılmaz, Rıza Aytaç Çetinkaya, Aysel Pekel, Aytekin Ünlü, Orhan Gürsel, Sebahattin Yılmaz, Ferit Avcu, Uğur Muşabak, Ahmet Pekoğlu, Zerrin Ertaş, Cengizhan Açıkel, Nazif Zeybek, Ahmet Emin Kürekçi, İsmail Yaşar Avcı. Generation of Platelet Microparticles after Cryopreservation of Apheresis Platelet Concentrates Contributes to Hemostatic Activity. Turk J Hematol. 2017; 34(1): 64-71

Corresponding Author: Soner Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar