E-ISSN: 1308-5263
Calcinosis cutis in a pediatric patient with Burkitt's lymphoma [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2005; 22(3): 151-154

Calcinosis cutis in a pediatric patient with Burkitt's lymphoma

Hüseyin Gülen1, Elif Kazancı2, Demir Gökçer Özek2, Ayşe Erbay2, Selcan Yamacı3, Safiye Aktaş4, Canan Vergin2
1Department Of Pediatric Hematology, Celal Bayar University, School Of Medicine, Manisa, Turkey
2Department Of Pediatric Haemotology-oncology, Dr. Behcet Uz Children's Hospital,izmir, Turkey
3Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Outpatient Clinics Of Dermatology, İzmir, Turkey
4Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Laboratory Of Pathology, İzmir, Turkey

Calcinosis cutis, an uncommon disorder characterized by hydroxyapatite crystals of calcium phosphate deposited in the skin, has been described infrequently in childhood. Cutaneous calcification may be divided into four major categories: dystrophic, metastatic, idiopathic, and iatrogenic. Here, we report an example of iatrogenic type with a 4-year-old boy who diagnosed with Burkitt's lymphoma, and developed calcinosis cutis secondary to a tumour lysis syndrome with induction chemotherapy.

Keywords: Calcinosis cutis, Malignancy, Tumour lysis syndrome.


Burkitt lenfomalı pediatrik hastada kalsinozis kutis

Hüseyin Gülen1, Elif Kazancı2, Demir Gökçer Özek2, Ayşe Erbay2, Selcan Yamacı3, Safiye Aktaş4, Canan Vergin2
1Department Of Pediatric Hematology, Celal Bayar University, School Of Medicine, Manisa, Turkey
2Department Of Pediatric Haemotology-oncology, Dr. Behcet Uz Children's Hospital, İzmir, Turkey
3Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Outpatient Clinics Of Dermatology, İzmir, Turkey
4Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Laboratory Of Pathology, İzmir, Turkey

Kalsinozis kutis, deride kalsiyum fosfat hidroksiapatit kristallerinin birikimi ile karakterize çocukluk çağında nadir görülen bir patolojidir. Derideki kalsifikasyon, distrofik, metastatik, idiyopatik ve iyatrojenik olarak dört ana gruba ayrılabilir. Burada, Burkitt lenfoma tanısı konulan dört yaşında bir erkek olguda indüksiyon tedavisi sırasında gelişen tümör lizis sendromuna sekonder iyatrojenik kalsinozis kutis tablosu sunulmakta ve literatür bilgileri ışığında tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalsinozis kutis, Malignite, Tümör lizis sendromu.


Hüseyin Gülen, Elif Kazancı, Demir Gökçer Özek, Ayşe Erbay, Selcan Yamacı, Safiye Aktaş, Canan Vergin. Calcinosis cutis in a pediatric patient with Burkitt's lymphoma. Turk J Hematol. 2005; 22(3): 151-154

Corresponding Author: Hüseyin Gülen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831