E-ISSN: 1308-5263
Clinical Significance of TP53 Abnormalities in Newly Diagnosed Multiple Myeloma [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2021; 38(4): 246-253 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2021.2021.0064  

Clinical Significance of TP53 Abnormalities in Newly Diagnosed Multiple Myeloma

Fang Ye1, Tongtong Wang2, Aijun Liu2, Yanchen Li2, Ningning Li1, Huan Wang1, Wenming Chen2
1Chuiyangliu Hospital Affiliated to Tsinghua University, Department of Hematology, Beijing, China
2Capital Medical University Beijing Chaoyang Hospital, Department of Hematology, Beijing, China

Objective: This study aimed to identify the clinical significance of TP53 and common cytogenetic abnormalities.
Materials and Methods: A total of 114 patients with newly diagnosed multiple myeloma (MM) and TP53 abnormalities were selected from two large patient cohorts of collaborating hospitals from 2010 to 2017. The characteristics and outcomes of these patients were analyzed. TP53 and other common mutations in MM patients were quantified by fluorescence in situ hybridization. Kaplan-Meier curves and logrank tests were applied for survival analysis. A Cox proportional hazard model for covariate analysis was used to determine the prognostic factors.
Results: By extensive data analysis, we found that TP53 amplification is a strong positive predictor for complete response (CR) to therapy and positively correlated with patient survival. The number of simultaneous genomic abnormalities with TP53 mutation has a modest impact on patient survival. Among these mutations, 1q21 amplification is associated with decreased CR (odds ratio: 4.209) and FGFR3 levels are positively correlated with progression-free and overall survival.
Conclusion: TP53 abnormalities at the diagnosis of MM are of great clinical significance in predicting patient response to therapy and survival. Furthermore, 1q21 and FGFR3 mutations could potentially be used in combination with TP53 status to better predict patient survival and guide the selection of high-risk patients to advance patient treatment strategies.

Keywords: TP53, Multiple myeloma, Genomic abnormality


Yeni Tanı Multipl Myelomda TP53 Anormalliklerinin Klinik Önemi

Fang Ye1, Tongtong Wang2, Aijun Liu2, Yanchen Li2, Ningning Li1, Huan Wang1, Wenming Chen2
1Chuiyangliu Hospital Affiliated to Tsinghua University, Department of Hematology, Beijing, China
2Capital Medical University Beijing Chaoyang Hospital, Department of Hematology, Beijing, China

Amaç: Bu çalışma, TP53’ün klinik önemini ve yaygın sitogenetik anormallikleri belirlemeyi amaçladı.
Gereç ve Yöntem: 2010 ile 2017 yılları arasında işbirliği yapan hastanelerin iki büyük hasta grubundan yeni teşhis edilmiş multipl miyelom (MM) ve TP53 anormallikleri olan toplam 114 hasta seçildi. Bu hastaların özellikleri ve sonuçları analiz edildi. MM hastalarında TP53 ve diğer yaygın mutasyonlar, floresan in situ hibridizasyon ile ölçülmüştür. Hayatta kalma analizi için Kaplan-Meier eğrileri ve logrank testleri uygulandı. Prognostik faktörleri belirlemek amacı ile ortak değişken analizi için bir Cox orantılı tehlike modeli kullanıldı.
Bulgular: Kapsamlı veri analizi ile, TP53 amplifikasyonunun tedaviye tam yanıt (CR) için güçlü bir pozitif öngörücü olduğunu ve hastanın sağkalımı ile pozitif korelasyon gösterdiğini bulduk. TP53 mutasyonu ile eşzamanlı genomik anormalliklerin sayısı, hastanın sağkalımı üzerinde sınırlı bir etkiye sahiptir. Bu mutasyonlar arasında, 1q21 amplifikasyonu, azalmış CR (olasılık oranı: 4.209) ile ilişkilidir ve FGFR3 seviyeleri, progresyonsuz ve genel sağkalım ile pozitif olarak ilişkilidir.
Sonuç: MM tanısındaki TP53 anormallikleri, hastanın tedaviye yanıtını ve sağkalımı öngörmede büyük klinik öneme sahiptir. Ayrıca, 1q21 ve FGFR3 mutasyonları, hasta sağkalımını daha iyi tahmin etmek ve hasta tedavi stratejilerini geliştirmek için yüksek riskli hastaların seçimine rehberlik etmek amacı ile potansiyel olarak TP53 durumu ile kombine halde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: TP53, Multipl myelom, Genomik anormallik


Fang Ye, Tongtong Wang, Aijun Liu, Yanchen Li, Ningning Li, Huan Wang, Wenming Chen. Clinical Significance of TP53 Abnormalities in Newly Diagnosed Multiple Myeloma. Turk J Hematol. 2021; 38(4): 246-253

Corresponding Author: Wenming Chen, China


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831