E-ISSN: 1308-5263
Comparison of Risk Scoring Systems in HLA-Matched Related Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Retrospective Cohort Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2021; 38(2): 138-144 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2020.2020.0178  

Comparison of Risk Scoring Systems in HLA-Matched Related Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Retrospective Cohort Study

Elifcan Aladağ, Haluk Demiroğlu, Yahya Büyükaşık, Hakan Göker
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Objective: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) is a potentially curative treatment of choice for many hematological diseases. However, there are some transplantation-related risks. Predicting the risk-benefit ratio prior to AHSCT facilitates the choice of conditioning regimens and posttransplant follow-up. Hence, many risk models have been developed. The aim of the present study was to compare 6 different risk models that are clinically used.
Materials and Methods: A total of 259 patients were enrolled in this study. The European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), Hematopoietic Cell Transplantation Comorbidity Index (HCT-CI), Age-Adjusted Hematopoietic Cell Transplantation Comorbidity Index (HCT-CI-Age), revised Pretransplant Assessment of Mortality (rPAM), Acute Leukemia-EBMT (AL-EBMT), and Disease Risk Index (DRI) risk models were applied retrospectively.
Results: The AL-EBMT, HCT-CI, and HCT-CI-Age scoring systems were found to be predictive for 2-year overall survival (OS) and 2-year non-relapse mortality (NRM) (2-year OS: AL-EBMT, reference vs. score 8.5-10, HR: 1.3, p=0.035; AL-EBMT, reference vs. score >10, HR: 3.8, p=0.001; HCT-CI: reference vs. score 1-2, HR: 1.4, p=0.018; HCTCI: reference vs. score ≥3, HR: 2.5, p<0.001; HCT-CI-Age: reference vs. score 1-2, HR: 1.3, p<0.001; HCT-CI-Age: reference vs. score ≥3, HR: 3.2, p<0.001) (2-year NRM: AL-EBMT: reference vs. score 8.5-10, HR: 1.61, p<0.001; AL-EBMT: reference vs. score >10, HR: 3.3, p<0.001; HCT-CI: reference vs. score 1-2, HR: 1.3, p=0.028; HCT-CI: reference vs. score ≥3, HR: 2.3, p=0.011; HCT-CI-Age: reference vs. score 1-2, HR: 1.3, p=0.01; HCT-CI-Age: reference vs. score ≥3, HR: 2.4, p=0.003). In terms of the Kaplan-Meier estimates of 2-year OS and 2-year NRM, the risk scoring system with the highest predictive power was found to be AL-EBMT (2-year AUC: 0.59 and 0.60, respectively). The other scores were not found to be predictive for 2-year OS and NRM.
Conclusion: In the present study at our bone marrow and stem cell transplant center, it has been demonstrated that the HCT-CI, HCT-CIAge, and AL-EBMT are good predictors of 2-year NRM and OS.

Keywords: Hematopoietic stem cell transplantation, Risk scoring, Acute leukemia


HLA-Uyumlu Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Akraba Nakillerinde Risk Skor Sistemlerinin Kıyaslanması: Retrospektif Kohort Çalışması

Elifcan Aladağ, Haluk Demiroğlu, Yahya Büyükaşık, Hakan Göker
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Amaç: Allojeneik hematopoetik kök hücre nakli (AHKHN) birçok hematolojik hastalıkta kullanılan potansiyel küratif bir tedavi seçeneğidir. Bununla birlikte nakil ilişkili bazı riskler bulunmaktadır. AHKHN öncesi risk-fayda oranının belirlenmesi, kullanılacak hazırlık rejimlerinin seçimi ve nakil sonrası hasta takibini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle birçok risk modeli geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, klinik kullanımı olan 6 farklı risk modelini karşılaştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya çeşitli hematolojik nedenlerle AHKHN yapılan 259 hasta alınmıştır. Avrupa Kan ve Kemik iliği Nakli Derneği (EBMT), Hematopoetik Hücre Transplantasyon Komorbidite İndeksi (HCT-CI), yaşa göre düzenlenmiş Hematopoetik Hücre Transplantasyon Komorbidite İndeksi (HCT-CI-Yaş), düzenlenmiş nakil öncesi mortalite değerlendirme skoru (rPAM), akut lösemi-EBMT skoru (AL-EBMT) ve hastalık risk indeksi (DRI) risk modelleri geriye dönük olarak uygulanmıştır.
Bulgular: HCT-CI, HCT-CI-Age ve AL-EBMT risk modelleri 2 yıllık genel sağkalım (OS) ve 2 yıllık NRM için prediktif bulundu (2 yıllık OS; AL-EBMT: referans vs skor 8,5-10 HR: 1,3 p=0,035 referans vs skor >10 HR: 3,8 p=0,001, HCT-CI: referans vs score 1-2 HR: 1,4 p=0,018 referans vs skor ≥3 HR: 2,5 p<0.001, HCT-CI-Age referans vs skor 1-2 HR: 1,3 p<0,001 referans vs skor ≥3 HR: 3,2 p<0,001 2 yıllık NRM: AL-EBMT: referans vs skor 8,5-10 HR: 1,61 p<0,001 referans vs skor >10 HR: 3,3 p<0,001 HCT-CI: referans vs skor 1-2 HR: 1,3 p=0,028 referans vs skor ≥3 HR: 2,3 p=0,011 HCT-CI-Age referance vs skor 1-2 HR: 1,3 p=0,01 referans vs skor ≥3 HR: 2,4 p=0,003). İki yıllık OS ve 2 yıllık NRM için, prediktif gücü en yüksek olan test AL-EBMT idi (sırasıyla 2 yıllık AUC; 0,59-0,60). Diğer modeller 2 yıllık OS ve NRM için prediktif değildi.
Sonuç: Referans nakil merkezimizde yapılan bu çalışmada, HCT-CI, HCT-CI-Yaş ve AL-EBMT risk modellerinin 2 yıllık NRM ve OS için iyi birer belirteç olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hematopoetik kök hücre nakli, Risk skoru, Akut lösemi


Elifcan Aladağ, Haluk Demiroğlu, Yahya Büyükaşık, Hakan Göker. Comparison of Risk Scoring Systems in HLA-Matched Related Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Retrospective Cohort Study. Turk J Hematol. 2021; 38(2): 138-144

Corresponding Author: Hakan Göker, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685