E-ISSN: 1308-5263
Silicone gel sheet dressing for sclerodermatous type chronic graftversus- host-disease (cGVHD) [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2004; 21(2): 107-110

Silicone gel sheet dressing for sclerodermatous type chronic graftversus- host-disease (cGVHD)

Süleyman L. Dinçer1, Eksal Kargı2, Sibel Dinçer3, Filiz Fitoz4, Hamdi Akan5
1Department Of Bone Marrow Transplantation Unit, Ankara Numune Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Zonguldak Karaelmas University Medical School, Zonguldak, Turkey
3Department Of Physiology, Gazi University Medical School, Ankara, Turkey
4Department Of Radiology, Ankara Numune Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
5Department Of Hematology, Ankara University Medical School, Ankara, Turkey

Systemic sclerosis is an autoimmune disease characterized by endothelial cell injury, fibroblast activation and immunological aberrations. Generalized form of the disease involves skin and other organs. Progressive sclerodermatous type cGVHD is the difficult type to treat. Immunosuppressors are the most commonly used treatment regimens. Topical silicone gel sheet (SGS) were first used in the treatment of burn wound and following their initial successes have begun to be used in the treatment of hypertrophic scars and keloids. To best of our knowledge, this is the first patient with extensive sclerodermatous type cGVHD in whom SGS was applied on to the skin of the antecubital region. After a six months application of SGS, the skin of this region was remarkably soft and thick compared to other regions of the arm. The result indicate that SGS may be an useful tool for the treatment of extensive sclerodermatous type cGVHD.

Keywords: Graft-versus-host-disease, Dressing, Silicone.


Sklerodermatöz tip kronik graft-versus-host-hastalığının tedavisinde silikon jel kaplama uygulaması

Süleyman L. Dinçer1, Eksal Kargı2, Sibel Dinçer3, Filiz Fitoz4, Hamdi Akan5
1Department Of Bone Marrow Transplantation Unit, Ankara Numune Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Zonguldak Karaelmas University Medical School, Zonguldak, Turkey
3Department Of Physiology, Gazi University Medical School, Ankara, Turkey
4Department Of Radiology, Ankara Numune Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
5Department Of Hematology, Ankara University Medical School, Ankara, Turkey

Sistemik skleroz endotel hücre hasarı, fibroblast aktivasyonu ve immünolojik bozukluklar ile karakterize bir otoimmün hastalıktır. Jeneralize şekli cilt ve diğer organları tutar. Progresif tip sklerodermatöz kronik GVHH’nin tedaviye en dirençli tipidir. Çoğu tedavi rejiminde immünsüpresörler kullanılır. Topikal silikon jel kaplama ilk defa yanıklarda kullanılmış ve başlangıçtaki başarısı nedeni ile hipertrofik skarlar ve keloidlerin tedavisinde kullanı lmıştır. Sunduğumuz bu olgu, yaygın sklerodermatöz kronik GVHH olan ve silikon jel kaplamanın antekubital bölgeye uygulandığı ilk olgudur. Altı aylık bir uygulama sonunda, bu bölgedeki cilt kolun diğer bölgelerine göre daha yumuşak ve kalındı. Bu sonuçlar silikon jel kaplamanın yaygın sklerodermatöz tip kronik GVHH tedavisinde yeri olduğunu düşündürmektedir

Anahtar Kelimeler: Graft-versus-host-hastalığı, Kaplama, Silikon.


Süleyman L. Dinçer, Eksal Kargı, Sibel Dinçer, Filiz Fitoz, Hamdi Akan. Silicone gel sheet dressing for sclerodermatous type chronic graftversus- host-disease (cGVHD). Turk J Hematol. 2004; 21(2): 107-110

Corresponding Author: Süleyman L. Dinçer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831