E-ISSN: 1308-5263
ABL gene kinase domain mutation scanning by denaturing high performance liquid chromatography sequencing method [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(2): 97-102 | DOI: 10.5152/tjh.2011.24  

ABL gene kinase domain mutation scanning by denaturing high performance liquid chromatography sequencing method

Yücel Erbilgin1, Suzin Çatal1, Ahmet Emre Eşkazan2, Özden Hatırnaz1, Teoman Soysal2, Uğur Özbek1
1Department Of Genetics, Institute Of Experimental Medicine, İstanbul University, İstanbul, Turkey
2Adult Hematology Division, Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, İstanbul University, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Despite the efficacy of the BCR-ABL tyrosine kinase inhibitor imatinib, the development of resistance against imatinib has been observed. The most important mechanisms known to cause resistance are point mutations in the ABL tyrosine kinase and the ATP domain. This study describes the use of denaturing high performance liquid chromatography (dHPLC) as a method to screen for mutations of the ABL gene.
METHODS: We used the dHPLC based assay for the screening of ABL point mutations. Forty chronic myeloid leukemia (CML) patients who showed resistance to imatinib were screened in parallel by dHPLC and direct sequencing.
RESULTS: Nine of the 40 patients (23%) had mutations.
CONCLUSION: dHPLC can be a useful method for pre-screening. Analyzing the mutations and monitoring (high-risk) patients can improve their prognosis and survival rate. dHPLC can potentially become a valuable tool for regular testing of patients in the future.

Keywords: Chronic myeloid leukemia, imatinib resistance, mutation, dHPLC


Denatüre edici yüksek performanslı likit kromotografi yöntemi ile ABL geni kinaz bölgesi mutasyonlarının taranması

Yücel Erbilgin1, Suzin Çatal1, Ahmet Emre Eşkazan2, Özden Hatırnaz1, Teoman Soysal2, Uğur Özbek1
1İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Yetişkin Hematoloji Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Bir BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörü olan imatinib’in etkinliğine karşın bazı hastalarda ilaca karşı direnç gelişimi gözlenmektedir.. Direnç gelişimine neden olan en önemli mekanizma, ABL geninin tirozin kinaz ve ATP bölgelerindeki nokta mutasyonlarıdır. Bu çalışma ABL gen mutasyonlarının taranmasında denatüre edici HPLC (dHPLC) yönteminin yerini ve önemini açıklama amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: ABL nokta mutasyonları, dHPLC kullanılarak taranmıştır. Imatinib direnci gösteren 40 KML hastası DHPLC ve paralelinde doğrudan sekanslama ile incelenmiştir.
BULGULAR: Kırk hastanın dokuzunda (%23) mutasyon saptandı.
SONUÇ: dHPLC yararlı bir ön tarama yöntemi olabilir. Mutasyon analizleri ile yüksek riskli hastaların monitörizasyonu prognozu iyileştirebilir ve sağ kalım oranını arttırabilir. Gelecekte dHPLC bu hastaların düzenli aralıklarla izleminde değerli bir araç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik miyeloid lösemi, Imatinib direnci, mutasyon, dHPLC


Yücel Erbilgin, Suzin Çatal, Ahmet Emre Eşkazan, Özden Hatırnaz, Teoman Soysal, Uğur Özbek. ABL gene kinase domain mutation scanning by denaturing high performance liquid chromatography sequencing method. Turk J Hematol. 2011; 28(2): 97-102

Corresponding Author: Uğur Özbek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar