E-ISSN: 1308-5263
The Impact of Early Versus Late Platelet and Neutrophil Recovery after Induction Chemotherapy on Survival Outcomes of Patients with Acute Myeloid Leukemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2020; 37(2): 116-120 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2019.2019.0154  

The Impact of Early Versus Late Platelet and Neutrophil Recovery after Induction Chemotherapy on Survival Outcomes of Patients with Acute Myeloid Leukemia

Rafiye Çiftçiler1, İbrahim C. Haznedaroğlu1, Nilgün Sayınalp1, Osman Özcebe1, Salih Aksu1, Haluk Demiroğlu1, Hakan Göker1, Ümit Yavuz Malkan2, Yahya Büyükaşık1
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2Dışkapı Training and Research Hospital, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Objective: The prognosis of patients with acute myeloid leukemia (AML) is affected by factors that are both patient- and diseasespecific. The aim of this study is to evaluate the impact of early versus late platelet and neutrophil recovery after induction chemotherapy on survival outcomes of AML patients.
Materials and Methods: A total of 181 patients with AML who were treated in our tertiary center between 2001 and 2018 were evaluated. Neutrophil and platelet recovery times were accepted as the periods from the beginning of induction chemotherapy to a neutrophil count of ≥0.5x109/L and a platelet count of ≥20x109/L 3 days in a row, respectively. The median time to platelet recovery was 25 days (range=12-52) for all patients. Therefore, platelet recovery in the first 25 days was defined as early platelet recovery (EPR) and at ≥26 days it was defined as late platelet recovery (LPR). The median time to neutrophil recovery was 28 days (range=13-51) for all patients. Therefore, neutrophil recovery in the first 28 days was defined as early neutrophil recovery, and at ≥29 days it was defined as late neutrophil recovery.
Results: The 5-year overall survival (OS) rates for patients who had EPR and LPR after induction chemotherapy were 62% and 23%, respectively (p<0.001). The 5-year disease-free survival (DFS) rates for patients who had EPR and LPR after induction chemotherapy were 57% and 15%, respectively (p<0.001).
Conclusion: Short bone marrow recovery time may indicate better healthy hematopoiesis and marrow capacity associated with longer OS and DFS.

Keywords: Acute myeloid leukemia, Platelet recovery, Neutrophil recovery


Akut Myeloid Lösemili Hastalarda İndüksiyon Kemoterapisi Sonrası Erken ve Geç Trombosit ve Nötrofil İyileşmesinin Etkileri

Rafiye Çiftçiler1, İbrahim C. Haznedaroğlu1, Nilgün Sayınalp1, Osman Özcebe1, Salih Aksu1, Haluk Demiroğlu1, Hakan Göker1, Ümit Yavuz Malkan2, Yahya Büyükaşık1
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2Dışkapı Training and Research Hospital, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Amaç: Akut myeloid lösemili (AML) hastaların prognozu, hem hastaya hem de hastalığa özgü faktörlerden etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, indüksiyon kemoterapisi sonrası erken ve geç trombosit ve nötrofil iyileşmesinin akut myeloid lösemi hastalarının sağkalım sonuçları üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: 2001-2018 yılları arasında üçüncü basamak sağlık merkezimizde tedavi edilen 181 AML hastası çalışmaya alındı. Nötrofil ve trombosit iyileşme süreleri, indüksiyon kemoterapisinin başlangıcından itibaren sırasıyla 3 gün süreyle nötrofil sayısının 0,5×109/L’ye ve trombosit sayısının 20×109/L’ye ulaşması olarak kabul edildi. Trombosit iyileşmesinin ortalama süresi tüm hastalar için 25 gündü (12-52). Bu nedenle, ilk 25 günde trombosit iyileşmesi erken trombosit iyileşmesi ve ≥26 gün geç trombosit iyileşmesi olarak tanımlandı. Nötrofil iyileşmesine kadar geçen ortalama süre tüm hastalar için 28 gündür (13-51). Bu nedenle, ilk 28 günde nötrofil iyileşmesi erken nötrofil iyileşmesi ve ≥29 gün geç nötrofil iyileşmesi olarak tanımlandı.
Bulgular: İndüksiyon kemoterapisi sonrası erken ve geç trombosit iyileşmesi olan hastalar için 5 yıllık genel sağkalım sırasıyla %62 ve %23 olarak saptandı (p<0,001). İndüksiyon kemoterapisi sonrası erken ve geç trombosit iyileşmesi olan hastalar için 5 yıllık hastalıksız sağkalım sırasıyla %57 ve %15 saptandı (p<0,001). Sonuç:
Sonuç olarak, kısa kemik iliği iyileşme süresi, daha uzun genel ve hastalıksız sağkalım ile ilişkili daha sağlıklı bir hematopoez/kemik iliği kapasitesini gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut myeloid lösemi, Nötrofil iyileşmesi, Trombosit iyileşmesi


Rafiye Çiftçiler, İbrahim C. Haznedaroğlu, Nilgün Sayınalp, Osman Özcebe, Salih Aksu, Haluk Demiroğlu, Hakan Göker, Ümit Yavuz Malkan, Yahya Büyükaşık. The Impact of Early Versus Late Platelet and Neutrophil Recovery after Induction Chemotherapy on Survival Outcomes of Patients with Acute Myeloid Leukemia. Turk J Hematol. 2020; 37(2): 116-120

Corresponding Author: Rafiye Çiftçiler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar