E-ISSN: 1308-5263
Diagnostic Problems in Chronic Basophilic Leukemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2018; 35(4): 283-289 | DOI: 10.4274/tjh.2018.0129  

Diagnostic Problems in Chronic Basophilic Leukemia

Cavit Çehreli
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Division of Hematology, İzmir, Turkey

Chronic basophilic leukemia (CBL) is an extremely rare type of leukemia. A literature review revealed six cases reported as primary CBL and five patients with secondary CBL. Patients with primary CBL may present with symptoms not related to leukemia. Dysplastic changes in peripheral blood and bone marrow were described and demonstrated in cases of primary and secondary CBL. The literature review also revealed that differential counts made by automated blood cell counters may not characterize cells as basophils in patients with primary and secondary CBL and may mislead physicians in making a differential diagnosis. For these reasons, laboratory studies for the diagnosis of CBL are required, including metachromatic staining by toluidine blue and antigen expressions by flow cytometric analysis, to detect the nature of the neoplastic cells as basophils for a reliable diagnosis of CBL. The literature review failed to reveal specific cytogenetic findings in patients with primary and secondary types of CBL.

Keywords: Myelodysplastic syndrome, Dysplasia, Interleukin-6, Chronic myeloid leukemia, Chronic basophilic leukemia, Mast cell leukemia


Kronik Bazofilik Lösemide Tanısal Sorunlar

Cavit Çehreli
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Division of Hematology, İzmir, Turkey

Kronik bazofilik lösemi (KBL) son derece nadir bir lösemi tipidir. Literatürün gözden geçirilmesi ile primer KBL olarak altı olgu ve sekonder KBL olarak beş olgu rapor edildiği görüldü. Primer KBL’li hastalar, lösemi ile ilgili olmayan yakınmalar ile başvurabilirler. Primer ve sekonder KBL hastalarının periferal kan ve kemik iliği yaymalarında anormal değişiklikler tanımlandı ve gösterildi. Literatür taraması, primer ve sekonder KBL hastalarında otomatik kan hücre sayıcıları tarafından yapılan ayırıcı sayımların hücreleri bazofil olarak karakterize edemeyeceğini ve doktorları ayırıcı tanıda yanıltabileceğini ortaya koymuştur. Bu nedenle güvenilir bir KBL tanısı için neoplastik hücre türünün bazofil olarak saptanması, toluidine mavisi ile metakromatik boyanmayı ve membranlarındaki antijen ekspresyonlarını akım sitometrik analizi ile yapan kanıtlayıcı laboratuvar incelemelerini gerektirir. Literatürün gözden geçirilmesi primer ve sekonder KBL hastalarında özel sitogenetik bulgular olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Myelodisplastik sendrom, Displazi, Interleukin-6, Kronik myeloid lösemi, Kronik bazofilik lösemi, Mast hücre lösemi


Cavit Çehreli. Diagnostic Problems in Chronic Basophilic Leukemia. Turk J Hematol. 2018; 35(4): 283-289

Corresponding Author: Cavit Çehreli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685