E-ISSN: 1308-5263
Can Positron Emission Tomography and Computed Tomography Be a Substitute for Bone Marrow Biopsy in Detection of Bone Marrow Involvement in Patients with Hodgkin’s or Non-Hodgkin’s Lymphoma? [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(3): 213-219 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0336  

Can Positron Emission Tomography and Computed Tomography Be a Substitute for Bone Marrow Biopsy in Detection of Bone Marrow Involvement in Patients with Hodgkin’s or Non-Hodgkin’s Lymphoma?

Güven Çetin1, M. Ali Çıkrıkçıoğlu2, Tuba Özkan2, Cumali Karatoprak2, M. Cem Ar3, Ahmet Emre Eşkazan3, Mesut Ayer4, Abdullah Cerit5, Kübra Gözübenli5, Betül Börkü Uysal5, Simge Erdem5, Nurhan Ergül6, Gamze Tatar6, T. Fikret Çermik6
1Bezmialem Vakıf University Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Hematology, İstanbul, Turkey
2Bezmialem Vakıf University Faculty Of Medicine, Department Of General Internal Medicine, İstanbul, Turkey
3İstanbul University Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Department Of General Internal Medicine, Division Of Hematology, İstanbul, Turkey
4İstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, İstanbul, Turkey
5İstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Internal Medicine, İstanbul, Turkey
6İstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Nuclear Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Positron emission tomography and computed tomography (PET/CT) has become an important part of staging and treatment evaluation algorithms of lymphoma. We aimed to compare the results of PET/CT with bone marrow biopsy (BMB) with respect to bone marrow involvement (BMI) in patients with Hodgkin’s lymphoma (HL) and aggressive non-Hodgkin’s lymphoma (aNHL).
METHODS: The medical files of a total of 297 patients diagnosed with HL or aNHL and followed at the hematology clinics of 3 major hospitals in İstanbul between 2008 and 2012 were screened retrospectively and 161 patients with classical HL and aNHL were included in the study. The patients were referred for PET/CT and BMB at the initial staging. BMB was performed as the reference standard for the evaluation of BMI.
RESULTS: There were 61 (38%) HL and 100 (62%) aNHL patients. Concordant results were revealed between PET/CT and BMB in 126 patients (78%) (52 HL, 74 aNHL), 20 with positive PET/CT and BMB results and 106 with negative PET/CT and BMB results. There were discordant results in 35 patients (9 HL, 26 aNHL), 16 of them with positive BMB and negative PET/ CT results and 19 of them with negative BMB and positive PET/CT results.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We observed that PET/CT is effective to detect BMI, despite it alone not being sufficient to evaluate BMI in HL and aNHL. Bone marrow trephine biopsy and PET/CT should be considered as mutually complementary methods for detection of BMI in patients with lymphoma. In suspected focal involvement, combining biopsy and PET/CT might improve staging results.

Keywords: Positron emission tomography, Computed tomography, Bone marrow biopsy, Hodgkin’s lymphoma, Non-Hodgkin’s lymphoma


Positron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi Hodgkin ya da Non-Hodgkin Lenfomalı Hastalarda Kemik İliği Tutulumunu Belirlemede Kemik İliği Biyopsisinin Yerini Alabilir mi?

Güven Çetin1, M. Ali Çıkrıkçıoğlu2, Tuba Özkan2, Cumali Karatoprak2, M. Cem Ar3, Ahmet Emre Eşkazan3, Mesut Ayer4, Abdullah Cerit5, Kübra Gözübenli5, Betül Börkü Uysal5, Simge Erdem5, Nurhan Ergül6, Gamze Tatar6, T. Fikret Çermik6
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
5İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
6İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Positron emisyon tomografi ve bilgisayarlı tomografi (PET/CT) lenfomanın tedavi ve evreleme algoritmasının önemli bir parçası oldu. Biz çalışmamız da agresiv seyirli non Hodgkin lenfoma (aNHL) ve Hodgkin lenfomalı (HL) hastalarda kemik iliği tutulumunu göstermede kemik iliği biyopsisi (BMB) ile PET/CT sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2008-2012 yılları arasında İstanbul’daki 3 büyük hastanede HL ve aNHL tanısı konulan 297 hasta belirlendi. Bu hastaların dosyası retrospektif olarak tarandı ve çalışma kriterlerine uygun 161 hasta çalışmaya alındı. Hastaların başlangıç evrelemesi için PET/CT ve BMB yapıldı. Kemik iliği biyopsisi, kemik iliği tutulumunu değerlendirmede standart referans olarak kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların 61’inde (38%) HL ve 100’ünde (62%) aNHL vardı. Değerlendirilen 126 hastada (78%) (52 HL, 74 aNHL) PET/CT ve BMB arasında uyumlu sonuçlar olduğu görüldü. Bu hastalardan 20’sinde kemik iliği tutulumu bakımından PET/ CT ve BMB sonuçları pozitif ve 106 hastanın PET/CT ve BMB negatif bulundu. Diğer taraftan 35 hastada (9 HL, 26 aNHL) uyumsuzluk vardı. Bu hastaların da 16’sında BMB pozitif iken PET/CT sonuçları negatif bulundu. Geri kalan 19 hastada BMB negatif ve PET/CT sonuçları pozitif saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Biz aNHL ve HL hastalarını değerlendirmede tek başına yeterli olmamasına rağmen, PET/CT nin kemik iliği infiltrasyonunu belirlemede etkili olduğunu gözlemledik. Lenfomalı hastalarda kemik iliği infiltrasyonunu belirlemede; BMB ve PET/CT birbirinin tamamlayıcısı olarak düşünülmelidir. Fokal tutulumdan şüphelenildiğinde, BMB ve PET/CT nin birlikte yapılması hastalığın evrelemesinde daha doğru sonuçlar verebilir.

Anahtar Kelimeler: Positron emisyon tomografi, Bilgisayarlı tomografi, Kemik iliği biyopsisi, Hodgkin lenfoma, Non Hodgkin lenfoma


Güven Çetin, M. Ali Çıkrıkçıoğlu, Tuba Özkan, Cumali Karatoprak, M. Cem Ar, Ahmet Emre Eşkazan, Mesut Ayer, Abdullah Cerit, Kübra Gözübenli, Betül Börkü Uysal, Simge Erdem, Nurhan Ergül, Gamze Tatar, T. Fikret Çermik. Can Positron Emission Tomography and Computed Tomography Be a Substitute for Bone Marrow Biopsy in Detection of Bone Marrow Involvement in Patients with Hodgkin’s or Non-Hodgkin’s Lymphoma?. Turk J Hematol. 2015; 32(3): 213-219

Corresponding Author: Cumali Karatoprak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685