E-ISSN: 1308-5263
Sticky Platelet Syndrome in Patients with Uninduced Venous Thrombosis [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(1): 48-52 | DOI: 10.5152/tjh.2011.79  

Sticky Platelet Syndrome in Patients with Uninduced Venous Thrombosis

Emre Tekgündüz1, Muzaffer Demir2, Seval Akpınar2, Alev Akyol Erikçi3, Erman Öztürk4, Onur Kırkızlar2
1Ankara Oncology Education And Research Hospital, Department Of Hematology And Bone Marrow Transplantation Unit, Ankara, Turkey
2Trakya University, School Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Hematology, Edirne, Turkey
3Gülhane Military Medical School, Haydarpaşa Training Hospital, Department Of Hematology, İstanbul, Turkey
4Göztepe Education And Research Hospital, Department Of Hematology, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Sticky platelet syndrome (SPS) is a common autosomal dominant inherited platelet disorder. SPS is characterized by platelet hyperreactivity and is associated with arterial and venous thrombosis. The aim of this study was to determine the role of SPS in patients with uninduced venous thrombosis.
METHODS: The study included 28 patients (15 male and 13 female) with uninduced venous thrombosis. SPS was defined according to Mammen’s aggregation method, which is described in detail elsewhere.
RESULTS: According to the defined ranges for platelet hyperreactivity, 3 (50%) patients, 2 (33%), and 1 (17%) (n =6 [21%]) with a confirmed diagnosis were classified as type II, I, and III SPS, respectively. In 1 patient SPS was the only hereditary abnormality noted. The other 5 patients carried other inherited coagulation defects, in addition to SPS.
CONCLUSION: The present findings indicate that the prevalence of SPS was 21% in the patients with uninduced venous thrombosis. We therefore suggest that SPS should be considered in the differential diagnosis of such cases.

Keywords: Venous thrombosis, Blood platelet disorders, Platelet aggregation, Platelet function tests


Uyarılmamış Venöz Tromboz Hastalarında Yapışkan Trombosit Sendromu

Emre Tekgündüz1, Muzaffer Demir2, Seval Akpınar2, Alev Akyol Erikçi3, Erman Öztürk4, Onur Kırkızlar2
1Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Ve Kemik İliği Transplantasyon Kliniği, Ankara
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Kliniği, Edirne
3Gülhane Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji Kliniği, İstanbul
4Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Yapışkan trombosit sendromu (YTS) trombosit hiperreaktivitesi ile karakterize sık rastlanan, otozomal baskın kalıtımlı, arteryel ve venöz tromboz ile ilişkili bir trombosit hastalığıdır. Bu çalışmanın temel amacı uyarılmamış venöz tromboz ile başvuran hastalarda YTS’nin rolünün belirlenmesidir.
YÖNTEMLER: YTS’nin tanımlanmasında daha önce Mammen tarafından tanımlanmış olan agregasyon metodu kullanılmış ve çalışmaya uyarılmamış venöz trombozu olan 28 hasta (15 erkek ve 13 kadın) dahil edilmiştir.
BULGULAR: Kendi normal değerlerimizi kullanarak trombosit hiperreaktivitesini değerlendirdiğimizde üç hasta (%50) tip II, iki hasta (%33) tip I ve bir hasta (%17) tip III YTS (toplam 6; %21) olarak sınıflandı. Bir hastada YTS saptanan tek kalıtsal bozukluktu. Beş hastada YTS’ye ek kalıtsal koagülasyon bozuklukları saptandı.
SONUÇ: Sonuçlarımız uyarılmamış venöz tromboz olgularında YTS sıklığının %21 olduğunu ve YTS’nin bu hasta grubunun ayırıcı tanısında düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Venöz tromboz, Kan trombosit bozuklukları, Trombosit agregasyonu, Trombosit fonksiyon testleri


Emre Tekgündüz, Muzaffer Demir, Seval Akpınar, Alev Akyol Erikçi, Erman Öztürk, Onur Kırkızlar. Sticky Platelet Syndrome in Patients with Uninduced Venous Thrombosis. Turk J Hematol. 2013; 30(1): 48-52

Corresponding Author: Emre Tekgündüz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685