E-ISSN: 1308-5263
New in vitro effects of clopidogrel on platelets in hyperlipidemic and healthy subjects [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2010; 27(2): 99-108 | DOI: 10.5152/tjh.2010.07  

New in vitro effects of clopidogrel on platelets in hyperlipidemic and healthy subjects

Derya Özsavcı1, Azize Şener1, Rabia Oba1, Gülderen Yanıkkaya Demirel2, Fikriye Uras1, Turay Kevser Yardımcı1
1Department Of Biochemistry, Marmara University, Faculty Of Pharmacy, İstanbul, Turkey
2Centro Laboratary, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to detect novel in vitro effects of clopidogrel on platelets by assessment of the following parameters: malondialdehyde, glutathione, nitrite, aggregation response, and expressions of P-selectin, fibrinogen, apolipoprotein A1, apolipoprotein B, and phosphatidylserine.
METHODS: Platelets were obtained from healthy (n: 9) and hyperlipidemic (n: 9) volunteers. Expressions of P-selectin, fibrinogen, apolipoproteins A1/B and phosphatidylserine with and without clopidogrel were assayed by flow cytometry. Malondialdehyde, glutathione, aggregation and nitrite levels were also assayed.
RESULTS: Without clopidogrel, the baseline values of platelet aggregation, malondialdehyde, and expressions of P-selectin, fibrinogen and phosphatidylserine were significantly higher, whereas nitrite and expression of apolipoproteins A1/B were significantly lower in hyperlipidemics than in the healthy group. In both groups, clopidogrel significantly reduced aggregation and expression of fibrinogen, but it elevated nitrite levels. Clopidogrel significantly decreased P-selectin and phosphatidylserine expression and malondialdehyde but increased expressions of apolipoproteins A1/B only in hyperlipidemics.
CONCLUSION: It seems that clopidogrel has some new in vitro antiplatelet effects. The present study is a basic in vitro study to suggest new insights into the effects of clopidogrel on platelet functions.

Keywords: Platelets, hyperlipidemia, clopidogrel, apolipoprotein A1, apolipoprotein B, oxidative stress, nitrites, phosphatidylserine, P-selectin, glycoproteins IIb/IIIa


Hiperlipidemili ve sağlıklı olgularda trombositler üzerinde klopidogrelin yeni in vitro etkileri

Derya Özsavcı1, Azize Şener1, Rabia Oba1, Gülderen Yanıkkaya Demirel2, Fikriye Uras1, Turay Kevser Yardımcı1
1Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Centro Laboratuvarları, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Klopidogrelin trombositler üzerinde yeni in vitro etkilerini tayin etmek: Malondialdehit, glutatyon, nitrit, aggregasyon cevabı, P-selektin, fibrinojen, apolipoprotein A1, apolipoprotein B ve fosfatidilserin ekspresyonları.
YÖNTEMLER: Sağlıklı (n: 9) ve hiperlipidemik (n: 9) olgulardan trombositler elde edildi. Klopidogrelli ve klopidogrelsiz trombositlerde P-selektin, fibrinojen, apolipoprotein A1, apolipoprotein B ve fosfatidilserin ekspresyonları flow sitometre ile tayin edildi. Malondialdehit, glutatyon, aggregasyon ve nitrit seviyeleri de tayin edildi.
BULGULAR: Klopidogrel yokluğunda, hiperlipidemililerde kontrollere göre trombosit agregasyonu, malondialdehit, P-Selektin, fibrinojen ve fosfatidilserin ekspresyonunun başlangıç değerleri yüksek; bununla birlikte nitrit, apolipoprotein A1 ve apolipoprotein B ekspresyonlarınınki ise daha düşüktü. Her iki grupta, klopidogrel anlamlı düzeyde aggregasyonu ve fibrinojen ekspresyonunu azalttı, fakat nitrit seviyelerini artırdı. Klopidogrel sadece hiperlipidemililerde P-selektin ve fosfatidilserin ekspresyonunu ve malondialdehiti azalttı ancak apolipoprotein A1 ve apolipoprotein B ekspresyonlarını artırdı.
SONUÇ: Görüldüğü üzere klopidogrel bazı yeni in vitro antiplatelet etkilere sahiptir. Bu çalışma, trombosit fonksiyonları üzerinde klopidogrelin etkilerine yeni bir bakış açısı sağlayan temel in vitro bir çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Trombositler, hiperlipidemi, klopidogrel, Apolipoprotein A-I, Apolipoprotein B, oksidatif stres, nitrite, fosfatidilserin, P-selektin, Glikoprotein IIb/IIIa


Derya Özsavcı, Azize Şener, Rabia Oba, Gülderen Yanıkkaya Demirel, Fikriye Uras, Turay Kevser Yardımcı. New in vitro effects of clopidogrel on platelets in hyperlipidemic and healthy subjects. Turk J Hematol. 2010; 27(2): 99-108

Corresponding Author: Derya Özsavcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar