E-ISSN: 1308-5263
Tunnelled Central Venous Catheter-Related Problems in the Early Phase of Haematopoietic Stem Cell Transplantation and Effects on Transplant Outcome [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(1): 51-57 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0278  

Tunnelled Central Venous Catheter-Related Problems in the Early Phase of Haematopoietic Stem Cell Transplantation and Effects on Transplant Outcome

Mahmut Yeral1, Can Boga1, Levent Oguzkurt2, Hikmet Eda Aliskan3, Hakan Özdoğu1, Yusuf Ziya Demiroğlu4
1Başkent University Faculty of Medicine, Adana Adult Bone Marrow Transplantation Centre, Department of Hematology, Adana, Turkey
2Başkent University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara, Turkey
3Başkent University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Ankara, Turkey
4Başkent University Faculty of Medicine, Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Haematopoietic stem cell recipients need central venous catheters (CVCs) for easy administration of intravenous fluid, medications, apheresis, or dialysis procedures. However, CVCs may lead to infectious or non-infectious complications such as thrombosis. The effect of these complications on transplantation outcome is not clear. This manuscript presents the complication rates of double-lumen tunnelled CVCs and their effect on transplantation outcome.
METHODS: Data from 111 consecutive patients, of whom 75 received autologous and 36 received allogeneic peripheral blood stem cell transplantations, were collected retrospectively. The data were validated by the Record Inspection Group of the related JACIE-accredited transplantation centre.
RESULTS: Thrombosis developed in 2.7% of recipients (0.9 per 1000 catheter days). Catheter-related infection was identified in 14 (12.6%) patients (3.6 per 1000 catheter days). Coagulase-negative Staphylococcus was the most common causative agent. Engraftment time, rate of 100-day mortality, and development of grade II-IV graft-versus-host disease were not found to be associated with catheter-related complications.
CONCLUSION: Sonuçlarımız nakil hastalarında tünelli SVK komplikasyonlarının yönetilebilir olduğunu ve bu komplikasyonların nakil üzerine olumsuz bir etki yaratmadığını göstermektedir.

Keywords: Tunnelled central venous catheter, Haematopoietic stem cell transplantation, Thrombosis, Infection


Hematopoetik Kök Hücre Alıcılarında Tünelli Santral Venöz Kateter Problemleri ve Erken Dönem Nakil Komplikasyonları Üzerine Etkileri

Mahmut Yeral1, Can Boga1, Levent Oguzkurt2, Hikmet Eda Aliskan3, Hakan Özdoğu1, Yusuf Ziya Demiroğlu4
1Başkent University Faculty of Medicine, Adana Adult Bone Marrow Transplantation Centre, Department of Hematology, Adana, Turkey
2Başkent University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara, Turkey
3Başkent University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Ankara, Turkey
4Başkent University Faculty Of Medicine, Department Of Infectious Disease And Clinical Microbiology, Ankara, Turkey

AMAÇ: Hematopoetik kök hücre nakli alıcıları damar içi mayi, ilaç, aferez ve diyaliz işlemleri için santral venöz kateterlere (SVK) ihtiyaç duyarlar. Ancak SVK’ların enfeksiyöz ve tromboz gibi enfeksiyöz olmayan komplikasyonları vardır. Bu çalışma ile çift lümen tünelli santral kateter komplikasyonlarının sıklığı ve nakil sürecine etkisi araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Geriye dönük olarak 75 otolog ve 39 allojeneik periferik kök hücre nakli uygulanan toplam 111 hastanın verileri toparlandı. Verilerin doğruluğu JACIE akredite merkezimizin kayıt denetleme grubu tarafından kontrol edildi.
BULGULAR: Olguların %2,7’sinde tromboz gelişti (1000 kateter gününde 0,9). Hastaların 14’ünde (%12,6) kateter ilişkili enfeksiyon tesbit edildi (1000 kateter gününde 3,6). Koagulaz negatif Stafilokoklar en sık etken idi. Kateter ilişkili komplikasyonlar ile engrafman zamanı, evre II-IV graft versus host hastalığı ve 100 günlük mortalite arasında bir ilişki saptanmadı.
SONUÇ: Sonuçlarımız nakil hastalarında tünelli SVK komplikasyonlarının yönetilebilir olduğunu ve bu komplikasyonların nakil üzerine olumsuz bir etki yaratmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tunelli santral venöz kateter, Hematopoietik kök hücre transplantasyonu, Tromboz, Enfeksiyon


Mahmut Yeral, Can Boga, Levent Oguzkurt, Hikmet Eda Aliskan, Hakan Özdoğu, Yusuf Ziya Demiroğlu. Tunnelled Central Venous Catheter-Related Problems in the Early Phase of Haematopoietic Stem Cell Transplantation and Effects on Transplant Outcome. Turk J Hematol. 2015; 32(1): 51-57

Corresponding Author: Mahmut Yeral, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar