E-ISSN: 1308-5263
Serum Bcl-2 Levels in Patients with β-Thalassemia Minor: A Pilot Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(4): 363-366 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0152  

Serum Bcl-2 Levels in Patients with β-Thalassemia Minor: A Pilot Study

İrfan Yavaşoğlu1, Gökhan Sargın2, Gürhan Kadıköylü1, Aslıhan Karul3, Zahit Bolaman1
1Adnan Menderes University Medical Faculty, Division Of Hematology, Aydın, Turkey
2Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Aydın, Turkey
3Adnan Menderes University Medical Faculty, Department Of Biochemistry, Aydın, Turkey

OBJECTIVE: Anti-apoptotic proteins such as Bcl-2 and Bcl-xL may play a role in the survival of erythroid progenitor cells. Information about these proteins in patients with β-thalassemia minor is limited. We aimed to determine the levels of serum Bcl-2 in patients with β-thalassemia minor.
METHODS: Ninety-seven patients (60 females and 37 males with mean age of 29±21 years) with β-thalassemia minor were enrolled in this study. The diagnosis of β-thalassemia minor was based on whole blood counts, family history, and HbA2 levels estimated by high-performance liquid chromatography. The control group compromised 23 healthy adults (17 females and 6 males with mean age of 58±9 years) without anemia. The levels of serum Bcl-2 were measured by enzyme-linked immunosorbent assay. Mann–Whitney U tests were used in statistical evaluation and p< 0.05 was accepted as statistically significant.
RESULTS: Although there was no statistically significant difference between patients with β-thalassemia minor and the control group for the level of serum Bcl-2 (p>0.05), these levels were higher in β-thalassemia minor patients than controls.
CONCLUSION: There are damaged beta chains in β-thalassemia minor. Therefore, it is expected that premature death of red blood cells may occur due to apoptosis. The mean age of the control group was higher than that of the β-thalassemia minor group; this may be why Bcl-2 levels were higher in the β-thalassemia minor group. It is known that older age constitutes a risk for increased apoptosis. Other proteins (Bad, Bax, etc.) and pathways [CD95 (Fas) ligand] associated with apoptosis should be evaluated in future studies including more patients.

Keywords: β, -Thalassemia minor, Bcl-2, Apoptosis


β-Talasemi Minörlü Hastalarda Serum Bcl-2 Düzeyleri: Pilot Çalışma

İrfan Yavaşoğlu1, Gökhan Sargın2, Gürhan Kadıköylü1, Aslıhan Karul3, Zahit Bolaman1
1Adnan Menderes University Medical Faculty, Division Of Hematology, Aydın, Turkey
2Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Aydın, Turkey
3Adnan Menderes University Medical Faculty, Department Of Biochemistry, Aydın, Turkey

AMAÇ: Bcl-2 ve Bcl-xL gibi antiapoptotik proteinler eritroid progenitör hücrelerin yaşam süresinde rol oynayabilir. β-talasemi minör hastalarda bu proteinler ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Biz, β-talasemi minörlü hastalarda serum Bcl-2 düzeylerinin belirlenmesi amaçladık.
YÖNTEMLER: β-talasemi minör tanılı doksanyedi hasta (60 kadın ve 37 erkek, yaş ortalamaları 29±21 yıl) bu çalışmaya dahil edildi. β-talasemi minör tanısı tam kan sayımı, aile öyküsü, ve yüksek performanslı sıvı kromatografisine dayanan HbA2 düzeyleri ile konulmuştur. Kontrol grubu anemisi olmayan 23 sağlıklı yetişkin (17 kadın ve 6 erkek, yaş ortalaması 58±9 yıl) idi. Serum Bcl-2 düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. İstatistiksel değerlendirmede Mann–Whitney U testi kullanıldı ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Serum Bcl-2 düzeyinde β-talasemi minörlü hastalar ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmamasına rağmen (p>0.05), β-talasemi minörlü hastalarda bu seviyeler kontrol grubuna göre daha yüksekti.
SONUÇ: β-talasemi minorde hasarlı beta zincirleri bulunmaktadır. Bu nedenle, kırmızı kan hücrelerinin erken ölümünün apoptoz nedeniyle olması beklenmektedir. Kontrol grubunun yaş ortalaması talasemi taşıyıcılarından yüksektir, bundan dolayı Bcl-2 düzeyleri β-talasemi minörde yüksek olabilir. İleri yaşın artmış apoptoz için bir risk oluşturtuğu bilinmektedir. Apoptoz ile ilişkili diğer protein (Bad, Bax, vb) ve yolaklar [CD95 (Fas) ligand] hasta sayısının daha fazla olduğu çalışmalarda değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: β, -Talasemi minor, Bcl-2, Apoptoz


İrfan Yavaşoğlu, Gökhan Sargın, Gürhan Kadıköylü, Aslıhan Karul, Zahit Bolaman. Serum Bcl-2 Levels in Patients with β-Thalassemia Minor: A Pilot Study. Turk J Hematol. 2014; 31(4): 363-366

Corresponding Author: Gökhan Sargın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar