E-ISSN: 1308-5263
Antioxidant effect of vitamin E in the treatment of nutritional iron deficiency anemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2006; 23(1): 15-24

Antioxidant effect of vitamin E in the treatment of nutritional iron deficiency anemia

Filiz Şimşek Orhon1, Gülyüz Öztürk1, Deniz Erbaş2, Alev Hasanoğlu1
1Department Of Pediatrics, Gazi University School Of Medicine, Ankara, Turkey
2Department Of Physicology, Gazi University School Of Medicine, Ankara, Turkey

Oxidant status and antioxidants play important roles in anemias. The present study was conducted to investigate the oxidant-antioxidant status in iron deficiency anemia (IDA), and to evaluate the antioxidant effect of vitamin E in IDA treatment. Ten patients with IDA aged nine months were given only iron treatment, whereas another 10 patients were administered both iron and vitamin E. The complete blood count, plasma malonyldialdehyde (MDA) level, erythrocyte superoxide dismutase level, and the serum vitamin E level, both before and within the treatment phases were examined. The reticulocyte count at the first week of treatment was found lower in the vitamin E-treated group. The mean corpuscular volume (MCV) was found higher in the vitamin E-treated group at the end of therapy. The malonyldialdehyde levels of the group treated with vitamin E were found lower during treatment. These results suggest that iron administration in IDA treatment may stimulate lipid peroxidation, and that vitamin E supplied with iron may reduce the MDA production. The hematological indications of the findings of our study are that the reticulocyte response develops earlier and the microcytosis recovery occurs more rapidly in the vitamin E-administered group in comparison with the group treated with iron only.

Keywords: Iron deficiency anemia, Oxidant status, Antioxidants, Vitamin E, Treatment.


Nütrisyonel demir eksikliği anemisi tedavisinde E vitamininin antioksidan etkisi

Filiz Şimşek Orhon1, Gülyüz Öztürk1, Deniz Erbaş2, Alev Hasanoğlu1
1Department Of Pediatrics, Gazi University School Of Medicine, Ankara
2Department Of Physicology, Gazi University School Of Medicine, Ankara

Serbest radikal reaksiyonları ve antioksidanlar anemi patogenezinde önemli rol oynar. Bu çalışma demir eksikliği anemisi (DEA) tedavisinde oksidan-antioksidan durumu saptamak ve DEA tedavisinde E vitamininin antioksidan etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Sadece demir tedavisi verilen dokuz aylık 10 hasta ve demir ile birlikte E vitamini tedavisi verilen 10 hasta çalışmaya alınmıştır. Tam kan sayımı, plazma malonildialdehid (MDA) düzeyi, eritrosit süperoksid dismutaz (ESOD) düzeyi ve serum E vitamini düzeyi tedavi öncesi ve tedavi sırasında ölçülmüştür. E vitamini ile tedavi edilen grupta retikülosit sayısı daha düşük bulunmuştur. Ortalama eritrosit hacmi E vitamini ile tedavi edilen grupta tedavinin sonunda yüksek bulunmuştur. Tedavi boyunca MDA düzeyleri E vitamini ile tedavi edilen grupta daha düşük bulunmuştur. Bu sonuçlar DEA tedavisinde verilen demirin lipid peroksidasyonunu uyarabileceğini ve demir ile birlikte verilen E vitamininin MDA üretimini azaltabileceğ ini göstermiştir. Çalışmamızdaki bulguların hematolojik göstergeleri sadece demir verilen gruba göre vitamin E verilen grupta, retikülosit yanıtının daha erken olması ve mikrositozun daha hızlı düzelmesidir.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, Oksidan durum, Antioksidanlar, E Vitamini, Tedavi.


Filiz Şimşek Orhon, Gülyüz Öztürk, Deniz Erbaş, Alev Hasanoğlu. Antioxidant effect of vitamin E in the treatment of nutritional iron deficiency anemia. Turk J Hematol. 2006; 23(1): 15-24

Corresponding Author: Filiz Şimşek Orhon, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831