E-ISSN: 1308-5263
Clinical and hematological manifestations of visceral leishmaniasis in Yemeni children [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2009; 26(1): 25-28

Clinical and hematological manifestations of visceral leishmaniasis in Yemeni children

Gamal Abdul Hamid1, Ghada A. Gobah2
1Department Of Hematology Oncology, University Of Aden, Aden, Yemen
2Department Of Pediatrics, Al-wehda Teaching Hospital, Aden, Yemen

OBJECTIVE: In southeast Yemen, visceral leishmaniasis (VL) is endemic in Lahj and Abyan and also in Hagga and Sadah, the areas lacking adequate diagnostic facilities. This study describes the clinical and hematological features in 64 cases of childhood VL.
METHODS: All children below 12 years of age who were managed as inpatient cases from 1 January to 31 December 2005 were included in this study. The diagnosis of VL was established by demonstration of leishmania parasites in bone marrow aspiration. Demographic information, physical signs at presentation and results of complete blood count were recorded and bone marrow aspirations were done for LD bodies.
RESULTS: Mean age of the patients was 30 months, and there were 33 females and 31 males. Fever was seen in 100% of children with duration before diagnosis of 56 days. Splenomegaly was present in all cases and hepatomegaly in 84.4%, with mean enlargement of spleen and liver of 9.3 and 3.5 cm, respectively. Mean hemoglobin level, white blood cell and platelet counts were 6.6 g/dl, 3.58x109 /L and 71.7x109 /L, respectively. Absolute neutrophil count was <0.78x109 /L and mean reticulocyte count was 1.7%.
CONCLUSION: Fever, hepatosplenomegaly and pancytopenia were the most common clinical and hematological manifestations in Yemeni children with VL.

Keywords: Leishmania, clinical, hematological


Yemenli çocuklarda visseral leishmaniasis’in klinik ve hematolojik belirtileri

Gamal Abdul Hamid1, Ghada A. Gobah2
1Department Of Hematology Oncology, University Of Aden, Aden, Yemen
2Department Of Pediatrics, Al-wehda Teaching Hospital, Aden, Yemen

AMAÇ: Visseral leishmaniasis (VL), yeterli tanı hizmetlerinden yoksun olan Yemen’in güneydoğu bölgesinde yer alan Lahj ve Abyan’da ve ayrıca Hagga ve Sadah’da endemiktir. Bu çalışma 64 çocukluk çağı VL olgusunun klinik ve hematolojik özelliklerini tanımlamaktadır.
YÖNTEMLER: Bu çalışmaya, 1 Ocak’tan 31 Aralık 2005 tarihine kadar hastanede tedavi görmekte olan 12 yaş altındaki tüm çocuklar dahil edilmiştir. VL tanısı kemik iliği aspirasyonunda leishmania parazitlerinin gösterilmesi ile konmuştur. Demografik bilgi, başvuru sırasındaki fiziksel bulgular, tam kan sayımı sonuçları kaydedilmiş ve LD cisimcikleri için kemik iliği aspirasyonları yapılmıştır.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 30 aydı. Otuz üçü kız ve 31’i erkekti. Çocukların %100 ünde tanıdan önce 56 gün süren ateş görüldü. Dalak ve karaciğerde sırasıyla 9.3 cm ve 3.5 cm ortalama büyüme ile tüm olgularda splenomegali ve %84,4’ünde hepatomegali vardı. Ortalama hemoglobin düzeyi, lökosit ve trombosit sayıları sırasıyla 6,6 g/dl, 358x109/l ve 71.7x109 /l idi. Mutlak nötrofil sayısı <0.78x109 /l ve ortalama retikülosit sayısı %1.7 idi.
SONUÇ: Visseral leishmaniasis’li Yemenli çocuklarda ateş, hepatosplenomegali ve pansitopeni en sık görülen klinik ve hematolojik belirtilerdi.

Anahtar Kelimeler: Leishmaniasis, Klinik, Hematolojik


Gamal Abdul Hamid, Ghada A. Gobah. Clinical and hematological manifestations of visceral leishmaniasis in Yemeni children. Turk J Hematol. 2009; 26(1): 25-28

Corresponding Author: Gamal Abdul Hamid, Yemen


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831