E-ISSN: 1308-5263
The evolving treatment paradigm of multiple myeloma: From past to present and future [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2008; 25(2): 60-70

The evolving treatment paradigm of multiple myeloma: From past to present and future

Meral Beksaç1, Michel Delforge2, Paul Richardson3
1Ankara University, Medical School, Hematology Department, Ankara, Turkey
2University Hospital Gasthuisberg, Department Of Hematology, Leuven, Belgium
3Jerome Lipper Myeloma Center, Division Of Hematologic Oncology, Dana Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, Usa

Multiple myeloma has been recognized since at least the middle of the 19 th century. The list of therapies used in the treat¬ment of myeloma is long but only recently has therapeutic success approached a level commensurate with disease con¬trol, although cure remains elusive. The complexity of the disease, invidual variations and very active ongoing clinical research warrants continous updating of current information. This review not only summarizes the level of success that has been achieved during the past years but also points to the drawbacks in the current treatment strategies giving emphasize to the potential solutions in the future.

Keywords: Multiple myeloma, treatment, review


Sürekli gelişmekte olan bir tedavi yaklaşımı: Multipl miyeloma tedavisinin geçmişi, bugünü ve geleceği

Meral Beksaç1, Michel Delforge2, Paul Richardson3
1Ankara University, Medical School, Hematology Department, Ankara, Türkiye
2University Hospital Gasthuisberg, Department Of Hematology, Leuven, Belgium
3Jerome Lipper Myeloma Center, Division Of Hematologic Oncology, Dana Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, Usa

Multipl Miyeloma bilindiği kadarıyla 19.Yüzyılın ortalarından beri tanınan bir hastalıktır. Tedavi yöntemleri listesinin çok uzun olmasına rağmen, tedavi başarısı ancak son zamanlarda hastalığı kontrol altına alabilecek düzeye ulaşabilmiştir. Şifa konusu ise hala belirsizlik taşımaktadır. Hastalığın karmaşık yapısı, kişisel farklılıklar ve bu alanda süregelen klinik araştırmaların varlığı, bilgi¬lerin devamlı güncellenmesini gerektirmektedir. Bu derleme bugüne kadar ulaşılan başarı düzeyini, tedavideki sorunları özetlerken gelecekte bunların çözümlerine yönelik olasılıkları da içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Multipl miyeloma, tedavi, derleme


Meral Beksaç, Michel Delforge, Paul Richardson. The evolving treatment paradigm of multiple myeloma: From past to present and future. Turk J Hematol. 2008; 25(2): 60-70

Corresponding Author: Meral Beksaç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831