E-ISSN: 1308-5263
Drug-induced thrombocytopenia during G-CSF therapy in a patient with chronic neutropenia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2006; 23(1): 59-62

Drug-induced thrombocytopenia during G-CSF therapy in a patient with chronic neutropenia

Namık Özbek1, Emel Özyürek2
1Department Of Pediatric Hematology, Başkent University Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Pediatric Hematology, Başkent University Adana Medical Research And Teaching Hospital, Adana, Turkey

A one-year-old infant presented with recurrent perianal abscesses and pneumonia, and was diagnosed with chronic neutropenia. Treatment with granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) was initiated, and thrombocytopenia was detected three weeks later. The drug was discontinued but the patient’s platelet count did not improve. A short course of high-dose methylprednisolone was administered, and both the platelet and neutrophil counts returned to normal. Based on this response, in order to maintain the neutrophil count the steroid treatment was continued for one year with tapered doses. At the time of writing, the patient had been doing well for 13 months without treatment. This report highlights that G-CSF treatment for severe chronic neutropenia in a child may be associated with thrombocytopenia.

Keywords: G-CSF, Thrombocytopenia, Children, Neutropenia.


Kronik nötropenili bir hastada G-CSF tedavisi sırasında gelişen ilaca bağlı trombositopeni

Namık Özbek1, Emel Özyürek2
1Department Of Pediatric Hematology, Başkent University Hospital, Ankara
2Department Of Pediatric Hematology, Başkent University Adana Medical Research And Teaching Hospital, Adana

Tekrarlayan perianal apseler ve pnömoni ile getirilen bir yaşındaki bir süt çocuğuna kronik nötropeni tanısı konuldu. Granülosit koloni stimüle edici faktör (G-CSF) başlandıktan üç hafta sonra hastanın trombositopenisi saptandı. ilacın kesilmesine rağmen hastanın trombosit sayısı düzelmedi. Bir kür kısa süreli yüksek doz metilprednizolon verilince hem trombosit hem de nötrofil sayısı normale döndü. Hastanın tedaviye verdiği bu cevaba dayanarak, nötrofil sayısını aynı düzeyde tutmak için steroid tedavisi bir yıl süreyle azaltılarak verildi. Yazının yazıldığı sırada, hasta 13 aydır tedavisiz ve sağlıklı olarak izlenmektedir. Bu vaka, ağır kronik nötropenisi olan bir çocukta G-CSF tedavisinin trombositopeni katkısı olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: G-CSF, Trombositopeni, Çocuk, Nötropeni.


Namık Özbek, Emel Özyürek. Drug-induced thrombocytopenia during G-CSF therapy in a patient with chronic neutropenia. Turk J Hematol. 2006; 23(1): 59-62

Corresponding Author: Namık Özbek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831