E-ISSN: 1308-5263
High-dose steroid-related osteonecrosis in a four-year-old child with acute lymphoblastic leukemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2005; 22(4): 209-212

High-dose steroid-related osteonecrosis in a four-year-old child with acute lymphoblastic leukemia

Ali Bay1, Ahmet Faik Öner1, Ömer Etlik2, Murat Doğan1
1Department Of Pediatric Hematology, Yüzüncü Yıl University School Of Medicine, Van, Turkey
2Department Of Radiology, Yüzüncü Yıl University School Of Medicine, Van, Turkey

Osteonecrosis is an uncommon complication of acute lymphoblastic leukemia. One of the risk factor is high-dose corticosteroid therapy. The highest incidence of osteonecrosis is observed in children 9 to 18 years old at diagnosis and it is a rare condition below 5 years of age. We describe a 4 year-old child with acute lymphoblastic leukemia and complaints of progressive bone pain and walking difficulty who developed osteonecrosis and bone fracture after two remission induction chemotherapy.

Keywords: Osteonecrosis, Corticosteroid, Acute lymphoblastic leukemia, Treatment.


Akut lenfoblastik lösemili dört yaşında bir çocukta yüksek doz steroide bağlı osteonekroz

Ali Bay1, Ahmet Faik Öner1, Ömer Etlik2, Murat Doğan1
1Department Of Pediatric Hematology, Yüzüncü Yıl University School Of Medicine, Van, Turkey
2Department Of Radiology, Yüzüncü Yıl University School Of Medicine, Van, Turkey

Osteonekroz akut lenfoblastik löseminin nadir bir komplikasyonudur ve yüksek doz steroid tedavisinin risk faktörlerinden biridir. En yüksek osteonekroz insidansı tanı anında 9-18 yaşları arasında olan çocuklarda görülmektedir ve beş yaş altında nadirdir. Biz akut lenfoblastik lösemi nedeniyle iki kez remisyon indüksiyon kemoterapisi aldıktan sonra kemik ağrısı ve yürümede güçlük yakınması başlayan ve diz ekleminde osteonekroz ve fraktür gelişen dört yaşında bir olgu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Osteonekrozis, Kortikosteroid, Akut lenfoblastik lösemi, Tedavi.


Ali Bay, Ahmet Faik Öner, Ömer Etlik, Murat Doğan. High-dose steroid-related osteonecrosis in a four-year-old child with acute lymphoblastic leukemia. Turk J Hematol. 2005; 22(4): 209-212

Corresponding Author: Ali Bay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685