E-ISSN: 1308-5263
Splenic artery embolization: An alternative approach in a critically ill patient with autoimmune hemolytic anemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(2): 135-138 | DOI: 10.5152/tjh.2011.30  

Splenic artery embolization: An alternative approach in a critically ill patient with autoimmune hemolytic anemia

Mine Durusu Tanrıöver1, Bora Peynircioğlu2, Begüm Ergan Arsava3, Arzu Topeli İskit4
1Department Of Internal Medicine, General Internal Medicine Section, Faculty Of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Department Of Radiology, Faculty Of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey
3Department Of Pulmonology, Faculty Of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey
4Department Of Internal Medicine, General Internal Medicine Section And Medical Intensive Care Unit, Faculty Of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Assessment of general health status and hematological parameters usually precedes the use of invasive diagnostic and therapeutic procedures in critically ill patients. Angiography can be effective and safe as a substitute for major surgical procedures, or as a bridging therapy in such cases. We present a critically ill patient with hemolytic anemia that underwent splenic artery embolization as a bridging therapy. We aimed to emphasize that minimally invasive approaches and multidisciplinary care can be utilized in the treatment of critically ill patients with accompanying hematological disease.

Keywords: Critical care medicine, therapeutic embolization, hemolytic anemia


Splenik arter embolizasyonu: Otoimmün hemolitik anemili kritik derecede ağır bir hastada yaklaşım seçeneği

Mine Durusu Tanrıöver1, Bora Peynircioğlu2, Begüm Ergan Arsava3, Arzu Topeli İskit4
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Ünitesi, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Ünitesi Ve Dahili Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

Kritik derecede ağır bir hastanın genel durum bozukluğu ve hematolojik parametreleri, invazif tanı ve tedavi girişimlerinin uygulanmasına izin vermeyebilir. Bu tür olgularda, anjiyografik yaklaşımlar büyük cerrahi girişimlerin yerini tutacak veya köprü tedavisi görevi görecek güvenilir ve etkili bir tedavi yöntemi olabilir. Burada, köprü tedavisi olarak dalak arteri embolizasyonu yapılan hemolitik anemili kritik durumda ağır bir hasta sunulmaktadır. Bu olgu, ciddi bir kan hastalığının eşlik ettiği bu tür hastalarda multidisipliner bakımın önemini ve daha az invazif yaklaşımların seçilmesinin uygun olabileceğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kritik hasta tıbbı, terapötik embolizasyon, hemolitik anemi


Mine Durusu Tanrıöver, Bora Peynircioğlu, Begüm Ergan Arsava, Arzu Topeli İskit. Splenic artery embolization: An alternative approach in a critically ill patient with autoimmune hemolytic anemia. Turk J Hematol. 2011; 28(2): 135-138

Corresponding Author: Mine Durusu Tanrıöver, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar