E-ISSN: 1308-5263
Hypertension and Life-Threatening Bleeding in Children with Relapsed Acute Myeloblastic Leukemia Treated with FLT3 Inhibitors [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(3): 263-266 | DOI: 10.4274/tjh.2014.0250  

Hypertension and Life-Threatening Bleeding in Children with Relapsed Acute Myeloblastic Leukemia Treated with FLT3 Inhibitors

Deniz Yılmaz Karapınar, Nihal Karadaş, Zühal Önder Siviş, Can Balkan, Kaan Kavaklı, Yeşim Aydınok
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, İzmir, Turkey

Experiences with new multikinase inhibitors are limited, especially in children. In this report we summarize our experience with 2 patients with relapsed acute myeloblastic leukemia (AML), one with FMS-like tyrosine kinase- 3-internal tandem duplication mutation and the other with a single base mutation (D835Y). Both patients received sorafenib, one for 19 days and the other for 42 days, with clofarabine-including chemotherapy. One additionally received sunitinib for a total of 20 days. Both patients developed severe pancytopenia, hypertension, life-threatening bleedings from the gastrointestinal system, and, finally, intrapulmonary hemorrhage. Although both reached severe aplasia of the bone marrow without blastic infiltration, death occurred with neutropenic sepsis.

Keywords: Acute myeloblastic leukemia, FLT3, Sorafenib, Sunitinib, Children, D835Y mutation


FLT3 İnhibitörleri ile Tedavi Edilen Nüks Akut Miyeloblastik Lösemili Çocuklarda Hipertansiyon ve Hayatı Tehdit Eden Kanama

Deniz Yılmaz Karapınar, Nihal Karadaş, Zühal Önder Siviş, Can Balkan, Kaan Kavaklı, Yeşim Aydınok
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, İzmir, Turkey

Multikinaz inhibitörleri ile deneyim, özellikle çocuklarda çok sınırlıdır. Burada, biri FMS-like tirozin kinaz 3-ITD ve diğeri tek baz mutasyonu (D835Y) taşıyan nüks akut miyeloblastik lösemi (AML) tanılı iki hastadan edindiğimiz deneyimi sunmak istedik. Her iki hasta sorafenib (biri 19, diğeri 42 gün olmak üzere) tedavisini klofarabin içeren yoğun kemoterapi protokolü ile birlikte aldı. D835Y mutasyonu bulunan hasta daha sonra 20 gün sunitinib ile tedaviye devam etti. Her iki hastada da ağır pansitopeni, hipertansiyon, yaşamı tehdit eden gastrointestinal sistem kanaması ve pulmoner kanama gelişti. Her iki hastanın kemik iliğinde ağır bir aplazi sağlanmış olsa da blastik infiltrasyon görülmeden nötropenik sepsisle hastalar kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Akut miyeloblastik lösemi, FLT3, Sorafenib, Sunitinib, Çocuk, D835Y mutasyonu


Deniz Yılmaz Karapınar, Nihal Karadaş, Zühal Önder Siviş, Can Balkan, Kaan Kavaklı, Yeşim Aydınok. Hypertension and Life-Threatening Bleeding in Children with Relapsed Acute Myeloblastic Leukemia Treated with FLT3 Inhibitors. Turk J Hematol. 2015; 32(3): 263-266

Corresponding Author: Deniz Yılmaz Karapınar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685