E-ISSN: 1308-5263
Patterns of pancytopenia in Yemen [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2008; 25(2): 71-74

Patterns of pancytopenia in Yemen

Gamal Abdul Hamid1, Safa A. R. Shukry2
1Hematology-oncology Department, Aden, Yemen
2Al Gamhouria Teaching Hospital, Aden, Yemen

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the incidence of pancytopenia in relation to sex and age and to become aware of the clinical manifestations of pancytopenic patients according to the causes of pancytopenia. MATERIALS-METHODS: This was a prospective descriptive study that included all patients with pancytopenia admitted to or attending the Hematology-Oncology Department in Al-Gamhouria Teaching Hospital, Aden, during the period 1 January–31 December 2005. RESULTS: The most common causes of pancytopenia were malaria and hypersplenism in > 45% of patients, followed by megaloblastic anemia in 14.7%, and aplastic anemia and acute leukemia in 13.3% each. The other causes as determined in the present study were myelodysplasia in 8.0%, myelofibrosis in 4.0% and iron deficiency anemia in 1.3%. The most common symptom was fever in 86.7% of patients. Pallor and splenomegaly were the most common physical findings. CONCLUSIONS: Hypersplenism and malaria were the most common causes of pancytopenia followed by megaloblastic anemia, aplastic anemia and acute leukemia.

Keywords: Pancytopenia, hypersplenism, bone marrow.


Yemen’de pansitopeni nedenleri

Gamal Abdul Hamid1, Safa A. R. Shukry2
1Hematology-oncology Department, Aden, Yemen
2Al Gamhouria Teaching Hospital, Aden, Yemen

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, pansitopeninin cinsiyet ve yaşa bağlı insidansını belirlemek ve pansitopenik hastalarda pan¬sitopeninin nedenlerine göre gelişen klinik belirtilerin anlaşılmasıydı. YÖNTEMLER: Bu çalıma, 1 Ocak–31 Aralık 2005 tarihleri arasında Aden’deki Al-Gamhouria Eğitim Hastanesi Hematoloji-Onkoloji polikliniğine kabul edilen veya tedavi görmekte olan pansitopenili tüm hastaların dahil edildiği prospektif tanımlayıcı bir çalımadır. BULGULAR: Pansitopeninin en sık görülen nedeni, hastaların %45’inden fazlasında görülen sıtma ve hipersplenizm olarak belirlendi. Bunları, %14.7’lik oranla megaloblastik anemi ve her birinin %13.3’lük görülme sıklığı ile aplastik anemi ve akut lösemi izledi. Mevcut çalımada belirlendiği üzere pansitopeninin diğer nedenleri, %8’lik oranla myelodisplazi, %4’lük oran¬la miyelofibroz, ve %1.3 oranla demir eksikliği idi. En yaygın bulgu, hastaların %86.7’sinde görülen yüksek ateşti. Solukluk ve splenomegali en yaygın fiziksel bulgulardı. SONUÇ: Hipersplenizm ve sıtmanın, pansitopeninin en yaygın nedenleri olduğu gözlendi. Bunu megaloblastik anemi, aplas¬tik anemi ve akut lösemi izledi.

Anahtar Kelimeler: Pansitopeni, hipersplenizm, kemik iliği


Gamal Abdul Hamid, Safa A. R. Shukry. Patterns of pancytopenia in Yemen. Turk J Hematol. 2008; 25(2): 71-74

Corresponding Author: Gamal Abdul Hamid, Yemen


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831