E-ISSN: 1308-5263
Primary Gastric Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Prognostic Factors in the Immuno-Oncology Therapeutics Era [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2020; 37(3): 193-202 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2020.2019.0332  

Primary Gastric Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Prognostic Factors in the Immuno-Oncology Therapeutics Era

Zhi Min Bai1, Zhen Hua Li2, Tao Guan2, Lie Yang Wang2, Jing Rong Wang2, Shao Hua Wu2, Li Ping Su2
1Shanxi Medical University, Taiyuan, Shanxi, China
2Department of Hematology, Shanxi Tumor Hospital affiliated to Shanxi Medical University, Taiyuan, Shanxi, China

Objective: This study aimed to explore the prognostic factors for primary gastric diffuse large B-cell lymphoma (PG-DLBCL).
Materials and Methods: This retrospective study analyzed 72 PGDLBCL patients between January 2012 and December 2017 in the Shanxi Cancer Hospital of Shanxi Medical University to identify the different prognostic factors in PG-DLBCL. The clinical features, treatment, and follow-up information were analyzed.
Results: The low CD4: CD8 ratio group (median subsequent overall survival [OS]: 36.06 months; 95% confidence interval [CI]: 25.73- 46.40) showed a significant decrease in subsequent OS compared to the normal group among PG-DLBCL patients who were newly diagnosed and did not receive rituximab (median OS: 52.58 months; 95% CI: 44.18-60.97; p=0.029). Event-free survival status 24 months after the date of diagnosis (EFS24) also decreased significantly in the low CD4: CD8 group (median EFS24: 16.27 months; 95% CI: 13.09- 19.45) compared to the normal group (median EFS24: 20.34 months; 95% CI: 17.05-23.63; p=0.014). Multivariate analysis showed that low CD4: CD8 at diagnosis was an independent poor prognostic factor for subsequent OS and EFS24.zed.
Conclusion: Our data suggest that identifying prognostic factors, especially host immunity, may provide useful information for assessing prognosis or clinical management

Keywords: Primary gastric diffuse large B-cell lymphoma, CD4: CD8 ratio, Prognostic factors


Primer Gastrik Diffüz Büyük Hücreli Lenfoma: İmmüno-Onkolojik Tedaviler Döneminde Prognostik Faktörler

Zhi Min Bai1, Zhen Hua Li2, Tao Guan2, Lie Yang Wang2, Jing Rong Wang2, Shao Hua Wu2, Li Ping Su2
1Shanxi Medical University, Taiyuan, Shanxi, China
2Department of Hematology, Shanxi Tumor Hospital affiliated to Shanxi Medical University, Taiyuan, Shanxi, China

Amaç: Bu çalışmada primer gastrik diffüz büyük B hücreli lenfoma (PG-DLBCL) için prognostik faktörler araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, Shanxi Tıp Üniversitesi’nin Shanxi Kanser Hastanesi’nde Ocak 2012 ile Aralık 2017 arasında 72 PG-DLBCL hastası incelendi ve PG-DLBCL’deki farklı prognostik faktörler incelendi. Klinik özellikler, tedavi ve takip bilgileri analiz edildi.
Bulgular: Yeni tanı almış ve rituksimab kullanmamış PG-DLBCL hastalarında, CD4: CD8 oranı düşük olan grupta genel sağkalım (medyan genel sağkalım [OS]: 36,06 ay; %95 güven aralığı [GA]: 25,73-46,40) normal gruba kıyasla (medyan OS: 52,58 ay;% 95 GA: 44,18-60,97; p=0,029) anlamlı olarak düşük bulundu. Tanı tarihinden 24 ay sonraki olaysız sağkalım (EFS24) gene CD4: CD8 düşük olan grupta (ortanca EFS24: 16,27 ay; %95 GA: 13,09-19,45) normal gruba (ortanca EFS24: 20,34; %95 GA: 17,05-23,63; p=0,014) göre önemli ölçüde düşüktü. Çok değişkenli analiz, tanıdaki düşük CD4: CD8 oranının sonraki OS ve EFS24 için bağımsız bir kötü prognostik faktör olduğunu gösterdi.
Sonuç: Verilerimiz, özellikle konakçı bağışıklığı olmak üzere prognostik faktörlerin tanımlanmasının, prognozu veya klinik yönetimi değerlendirmek için yararlı bilgiler sağlayabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Primer gastrik diffüz büyük B hücreli lenfoma, CD4: CD8 oranı, Prognostik faktörler


Zhi Min Bai, Zhen Hua Li, Tao Guan, Lie Yang Wang, Jing Rong Wang, Shao Hua Wu, Li Ping Su. Primary Gastric Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Prognostic Factors in the Immuno-Oncology Therapeutics Era. Turk J Hematol. 2020; 37(3): 193-202

Corresponding Author: Li Ping Su, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685