E-ISSN: 1308-5263
Influence of Blood Collection Systems on Coagulation Tests [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(4): 367-375 | DOI: 10.5505/tjh.2012.59254  

Influence of Blood Collection Systems on Coagulation Tests

Soner Yavaş1, Selime Ayaz2, Serdal Kenan Köse3, Fatma Ulus4, Tulga Ahmet Ulus1
1Türkiye Yüksek İhtisas Education And Research Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic, Ankara, Turkey
2Türkiye Yüksek İhtisas Education And Research Hospital, Hematology Laboratory, Ankara, Turkey
3Ankara University Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics, Ankara, Turkey
4Atatürk Chest Disease And Thoracic Surgery Education And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Coagulation tests are influenced by pre-analytic conditions such as blood collection systems. Change of glass collection tubes with plastic ones will cause alteration of the test results.
The aim of this study was to compare three plastic blood collection tubes with a standard glass blood collection tube and each plastic collection tube with the other two for possible additional tube-to- tube differences.
METHODS: A total of 284 blood samples were obtained from 42 patients receiving warfarin during their routine controls, besides 29 healthy volunteers. Subgroup analyses were done according to health status.
RESULTS: Our study demonstrated that different blood collection tubes have a statistically significant influence on coagulation tests. The magnitude of the effect depends on the tube used. However most of the tests performed on samples obtained from any tube correlated significantly with results obtained from other tube samples.
CONCLUSION: Although blood collection tubes with different brands or properties will have distinct effects on coagulation tests, the influence of these blood collection tubes may be relatively small to interfere with decision-making on dose prescription, therefore lack clinical importance. Correlations between the results showed that, one of these plastic blood collection tubes tested in our study, can be used interchangably for a wide variety of coagulation assays.

Keywords: Coagulation testing, Glass tubes, Plastic tubes


Kan Alma Sistemlerinin Koagülasyon Testleri Üzerinde Etkileri

Soner Yavaş1, Selime Ayaz2, Serdal Kenan Köse3, Fatma Ulus4, Tulga Ahmet Ulus1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Laboratuarı, Ankara
3Ankara Üniversitesi, Biyoistatistik ABD, Ankara
4Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 4anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara.

AMAÇ: Koagülasyon testleri, farklı kan alma sistemleri gibi preanalitik durumlardan etkilenirler. Kullanılan cam tüplerin, plastik olanlarla değiştirilmesi, test sonuçlarında farklılık yaratabilir.
Çalışmanın amacı 3 farklı plastik kan alma tüpünün, standart cam kan alma tüpü ile karşılaştırılmasıdır. Tüpler arası olası ek bir farklılığın saptanması açısından, plastik tüpler de ayrıca kendi aralarında karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Rutin kontrolleri sırasında varfarin tedavisi alan 42 hastadan ve 29 sağlıklı gönüllüden toplam 284 kan örneği alındı. Subgrup analizleri deneklerin sağlık durumlarına göre yapıldı.
BULGULAR: Her ne kadar farklı marka veya özellikteki kan alma tüpleri koagülasyon testleri üzerinde belirgin etki yaratabilse de, bu etki doz ayarlamasını etkilemeyecek ve klinik önem arz etmeyecek kadar küçük olabilir. Sonuçlar arasındaki korelasyon, çalışmamızda kullanılan plastik kan alma tüplerinden herhangi birinin, bir çok koagülasyon testi için, diğerlerinin yerine kullanılabileceğini göstermektedir.
SONUÇ: Çalışmamız farklı kan alma tüplerinin koagülasyon testleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğunu gösterdi. Bu etkinin derecesi kullanılan tüpe göre değişmektedir. Fakat, herhangi bir tüpten alınan örneklerle gerçekleştirilen testlerin çoğunun, diğer tüplerden alınan örnekler ile belirgin korelasyon gösterdiği gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Koagülasyon testleri, Cam tüpler, Plastik tüpler


Soner Yavaş, Selime Ayaz, Serdal Kenan Köse, Fatma Ulus, Tulga Ahmet Ulus. Influence of Blood Collection Systems on Coagulation Tests. Turk J Hematol. 2012; 29(4): 367-375

Corresponding Author: Soner Yavaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar