E-ISSN: 1308-5263
Prognostic Value of Antithrombin Levels in COVID-19 Patients and Impact of Fresh Frozen Plasma Treatment: A Retrospective Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2021; 38(1): 15-21 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2021.2020.0695  

Prognostic Value of Antithrombin Levels in COVID-19 Patients and Impact of Fresh Frozen Plasma Treatment: A Retrospective Study

İlkay Anaklı1, Perihan Ergin Özcan1, Özlem Polat1, Günseli Orhun1, Gülçin Hilal Alay1, Verda Tuna1, Emre Çeliksoy1, Mehmet Kılıç1, Mutlu Mercan1, Achmet Ali1, Sevgi Beşışık2, Figen Esen1
1İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul, Turkey
2İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İstanbul, Turkey

Objective: The defective interplay between coagulation and inflammation may be the leading cause of intravascular coagulation and organ dysfunction in coronavirus disease-19 (COVID-19) patients. Abnormal coagulation profiles were reported to be associated with poor outcomes. In this study, we assessed the prognostic values of antithrombin (AT) activity levels and the impact of fresh frozen plasma (FFP) treatment on outcome.
Materials and Methods: Conventional coagulation parameters as well as AT activity levels and outcomes of 104 consecutive critically ill acute respiratory distress syndrome (ARDS) patients with laboratoryconfirmed COVID-19 disease were retrospectively analyzed. Patients with AT activity below 75% were treated with FFP. Maximum AT activity levels achieved in those patients were recorded.
Results: AT activity levels at admission were significantly lower in nonsurvivors than survivors (73% vs. 81%). The cutoff level for admission AT activity was 79% and 58% was the lowest AT for survival. The outcome in those patients who had AT activity levels above 75% after FFP treatment was better than that of the nonresponding group. As well as AT, admission values of D-dimer, C-reactive protein, and procalcitonin were coagulation and inflammatory parameters among the mortality risk factors.
Conclusion: AT activity could be used as a prognostic marker for survival and organ failure in COVID-19-associated ARDS patients. AT supplementation therapy with FFP in patients with COVID-19-induced hypercoagulopathy may improve thrombosis prophylaxis and thus have an impact on survival.

Keywords: Antithrombin, COVID-19, Fresh frozen plasma, Hypercoagulopathy, Mortality


COVID-19 Hastalarında Antitrombin Seviyelerinin Prognostik Değeri ve Taze Donmuş Plazma Uygulamasının Prognoza Etkisi: Bir Retrospektif Çalışma

İlkay Anaklı1, Perihan Ergin Özcan1, Özlem Polat1, Günseli Orhun1, Gülçin Hilal Alay1, Verda Tuna1, Emre Çeliksoy1, Mehmet Kılıç1, Mutlu Mercan1, Achmet Ali1, Sevgi Beşışık2, Figen Esen1
1İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul, Turkey
2İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İstanbul, Turkey

Amaç: Koagülasyon ve enflamasyon arasındaki etkileşim, koronavirüs hastalığı-19 (COVID-19) hastalarında damar içi pıhtılaşma ve organ disfonksiyonunun önde gelen nedeni olabilir. Anormal pıhtılaşma profillerinin kötü sonuçlarla ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada antitrombin (AT) aktivite düzeylerinin prognostik değerini ve taze donmuş plazma (TDP) tedavisinin klinik sonlanım üzerine etkisini değerlendirdik.
Gereç ve Yöntem: Laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 hastalığı olan 104 kritik akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) hastasının geleneksel pıhtılaşma parametreleri, AT aktiviteleri ve klinik sonlanımları geriye dönük olarak analiz edildi. AT aktivitesi <%75 olan hastalara TDP uygulandı ve bu hastalarda ulaşılan en yüksek AT aktiviteleri kaydedildi.
Bulgular: Giriş AT aktivitesi seviyeleri, ölenlerde yaşayanlara göre önemli ölçüde düşük kaydedildi (%73 vs. %81). Sağkalım için giriş AT aktivitesi eşik değeri %79, en düşük AT aktivitesi eşik değeri %58 olarak bulundu. TDP uygulamasından sonra AT aktivite düzeyleri %75 ve üzerinde olan hastalardaki klinik sonlanım, <%75 olan hastalardan daha iyiydi. AT’nin yanı sıra giriş D-dimer, C-reaktif protein ve prokalsitonin değerleri, mortalite risk faktörleri arasında yer alan koagülasyon ve enflamasyon parametreleriydi.
Sonuç: AT aktivitesi, COVID-19 ile ilişkili ARDS hastalarında sağkalım ve organ yetmezliği için prognostik belirteç olarak kullanılabilir. COVID-19’un neden olduğu hiperkoagülopatili hastalarda TDP ile antitrombin uygulaması, tromboz profilaksisini iyileştirebilir ve böylelikle sağkalımı olumlu yönde etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Antitrombin, COVID-19, Taze donmuş plazma, Hiperkoagülopati, Mortalite


İlkay Anaklı, Perihan Ergin Özcan, Özlem Polat, Günseli Orhun, Gülçin Hilal Alay, Verda Tuna, Emre Çeliksoy, Mehmet Kılıç, Mutlu Mercan, Achmet Ali, Sevgi Beşışık, Figen Esen. Prognostic Value of Antithrombin Levels in COVID-19 Patients and Impact of Fresh Frozen Plasma Treatment: A Retrospective Study. Turk J Hematol. 2021; 38(1): 15-21

Corresponding Author: İlkay Anaklı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685