E-ISSN: 1308-5263
Pattern of adult leukemias at Al-Jomhori Educational Hospital, Sana’a, Yemen [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2005; 22(1): 31-35

Pattern of adult leukemias at Al-Jomhori Educational Hospital, Sana’a, Yemen

Jameel Al-Ghazaly
Al-jomhori Hospital, Medicine-haematology, Sana’a, Republic Of Yemen

There is lack of information about leukemias in Yemen. The purpose of this study is to evaluate the pattern of adult leukemias at Al-Jomhori Educational Hospital in Sana’a, Yemen and to compare it with available data from Saudi Arabia. Data concerning age, sex, area of residence whether rural or urban and the type of leukemia were collected and analyzed. The age range of patients was 15 to 96 years. Diagnosis was based on bone marrow aspiration cytology and cytochemistry. Between November 1999 and November 2003 a total of 169 cases of leukemia were diagnosed. AML was the most common (39.1%) followed in descending order by CML (25.4%), ALL (23.7%) and CLL (11.8%). The male to female ratio was 1.14: 1 for all the types, 1.06: 1 for AML, 2.64: 1 for ALL, 0.65: 1 for CML and 1: 1 for CLL. AML was most common among patients aged 40-59 years old (30.3%) followed by ≥ 60 years old (25.8%). ALL was most common among young patients < 20 years old and CLL among elderly patients whereas CML was most common among middle aged patient. The rural to urban residence ratio was 2.8: 1 for all the types. Leukemia is an important health problem in Yemen and the pattern of adult leukemias is comparable in certain aspects to that reported from different regions of Saudi Arabia. The study recommends implementation of preventive, diagnostic and therapeutic strategies for leukemias in Yemen.

Keywords: Leukemia, Adult, Epidemiology, Yemen.


Yemen Sana’a Al-Jomhori Eğitim Hastanesi’nde erişkin lösemilerin özellikleri

Jameel Al-Ghazaly
Al-jomhori Hospital, Medicine-haematology, Sana’a, Republic Of Yemen

Yemen’deki erişkin lösemiler hakkında bilgi sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı Yemen Sana’a Al-Jomhori Eğitim Hastanesi’ne başvuran erişkin lösemili hastaların özellikleri hakkında bilgi edinmektir. Yaş, cinsiyet, yerleşim yeri ve lösemi tipi ile ilgili veri toplanmış ve değerlendirilmiştir. Hastaların yaşı 15-96 arasında değişmektedir. Hasta tanıları kemik iliği aspirasyon sitolojisi ve sitokimya ile yapılmıştır. En sık AML gözlenirken (%39.1), bunu azalan sıklıkta KML (%25.4), ALL (%23.7) ve KLL (%11.8) izlemektedir. Tüm lösemiler için erkek/kadın oranı 1.14: 1 iken, bu oran AML’de 1.06: 1, ALL’de 2.64: 1, KML’de 0.65: 1 ve KLL’de 1: 1 bulunmuştur. Kırk-elli dokuz yaş arasında en sık AML gözlenirken (%30.3), 60 yaş üzerinde %25.8’dir. ALL 20 yaşından küçük genç hastalarda, KLL yaşlı hastalarda ve KML orta yaşlı hastalarda sıktır. Kırsal kesim/şehir oranı ise tüm tiplerde 2.8: 1’dir. Lösemi, Yemen’de önemli bir sağlık sorunudur ve akut lösemilerin dağılımı çeşitli yönleri ile Suudi Arabistan’ın değişik bölgeleri ile benzerlik taşır. Bu çalışma Yemen’de lösemiler için koruyucu, tanı koyucu ve tedavi edici stratejilerin oluşturulmasını önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Lösemi, Erişkin, Epidemiyoloji, Yemen.


Jameel Al-Ghazaly. Pattern of adult leukemias at Al-Jomhori Educational Hospital, Sana’a, Yemen. Turk J Hematol. 2005; 22(1): 31-35

Corresponding Author: Jameel Al-Ghazaly, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831