E-ISSN: 1308-5263
The Prognostic Value of CD49d Expression in Turkish Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(4): 354-360 | DOI: 10.5152/tjh.2012.03  

The Prognostic Value of CD49d Expression in Turkish Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia

Ant Uzay1, Tayfur Toptaş2, Işık Kaygusuz2, Emel Ekşioğlu-demiralp2, Tülin Fıratlı Tuğlular2, Mahmut Bayık2
1Erzurum Regional Training And Research Hospital, Hematology Department, Erzurum, Turkey
2Marmara University, Pendik Training And Research Hospital, Hematology Department, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to assess the prognostic value of CD49d expression in Turkish chronic lymphocytic leukemia patients.

METHODS: Data for 118 patients from a single center were evaluated. In all, the study included 73 patients for whom complete clinical follow-up data, and flow cytometry test results for CD5/19, CD23/43, CD38, Zap- 70, Kappa, and Lambda light chains, and CD49d were available. The effect of the level of CD49d expression on overall survival (OS) and time to treatment (TTT) was investigated retrospectively.
RESULTS: Patients with high CD49d expression (≥30%) had more advanced disease at the time of diagnosis (median Rai stage 3 vs. Rai stage 1, P = 0.03). Patients resistant to treatment had higher CD49d expression than patients that responded to treatment (mean CD49d expression of 58% vs. 46%, P = 0.08). The level of CD49d expression was not associated with OS or TTT.

CONCLUSION: The study’s findings show that the patients with high CD49d expression at the time of diagnosis had more advanced disease and poorer response to therapy; however, their overall survival did not differ from that of the patients with advanced disease stage, but lower levels of CD49d expression.

Keywords: Chronic lymphocytic leukemia, CD49d, Prognosis


Türk Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında CD49d Ekspresyonunun Hastalık Seyri Üzerindeki Etkisi

Ant Uzay1, Tayfur Toptaş2, Işık Kaygusuz2, Emel Ekşioğlu-demiralp2, Tülin Fıratlı Tuğlular2, Mahmut Bayık2
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Erzurum
2Marmara Universitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, kronik lenfositik lösemi hastalarında, CD49d ekspresyonun hastalık seyri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

YÖNTEMLER: Merkezimizde kayıtlı 118 hastanın laboratuvar ve tıbbi kayıtları değerlendirmiştir. CD5/CD19, CD23/CD43, CD38, Zap-70, kappa, lambda ve CD49d ekspresyonuna bakılmış olan toplam 73 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bunlardan, CD49d’nin hastalık seyri üzerindeki etkileri geriye dönük olarak araştırılmıştır.
BULGULAR: CD49d’yi yüksek oranda (≥%30) eksprese eden hastaların daha ileri evrede oldukları görülmüştür (ortanca Rai evre 3’e karşı Rai evre 1, p= 0.03). İki ve üç basamak tedavi alan hastaların, sadece bir basamak tedavi alanlara göre daha yüksek oranda CD49d eksprese ettikleri görülmüştür (%58’e karşı %46, p= 0.08). İleri evre hastalarda, CD49d ekspresyonun, tedaviye kadar geçen zaman ve toplam sağ kalım üzerinde etkisi bulunmamıştır.
SONUÇ: Çalışmamızda, yüksek CD49d ekspresyonu ileri evre ve kötü tedavi yanıtı ile ilişkili bulunmasına rağmen, düşük CD49d ekspresyonu gösteren diğer ileri evre hastalarla karşılaştırıldığında, tedaviye kadar geçen zaman ve toplam sağ kalım açısından belirleyici olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositik lösemi, CD49d, Prognoz


Ant Uzay, Tayfur Toptaş, Işık Kaygusuz, Emel Ekşioğlu-demiralp, Tülin Fıratlı Tuğlular, Mahmut Bayık. The Prognostic Value of CD49d Expression in Turkish Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia. Turk J Hematol. 2012; 29(4): 354-360

Corresponding Author: Ant Uzay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar