E-ISSN: 1308-5263
An Education Programme on Sickle Cell Anemia and ß-Thalassemia for the 8th Grade Students [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2003; 20(1): 19-24

An Education Programme on Sickle Cell Anemia and ß-Thalassemia for the 8th Grade Students

Abdullah Arpacı1, Necdet Aytaç1, Güneş T. Yüregir1, Abdullah Tuli1, Kıymet Aksoy1
Thalassemia Association (tadad) Adana Branch, Çukurova University Medical Faculty, Department Of Biochemistry And Department Of Public Health, Adana, Turkey

ß-thalassemia and sickle cell anemia (SCA) are major health problems in Çukurova. Screening studies have been carried on in this region for many years. The government started premarital screening programme and prenatal diagnosis has been done in Çukurova University Medical Faculty since 1992. In spite of all these, the prevention programme has not been successful. The purpose of this study was to start an education programme to increase the awareness of the people for these severe hereditary diseases. The target population was the 8th grade students. A visual presentation was given to students on Thalassemia and SCA after examining the curriculum in the Biology and/or the Science books. A total of 1221 students in seven Elementary Schools were informed. A questionnaire was given to five schools before the presentation and to two after the presentation. The comparison of the two group’s result showed that the information given was well received. Thus, an extensive education programme encompassing doctors, health personel, civil and religious leaders and the support of the government will result in nil SCA and Thalassemia births.

Keywords: Education, Thalassemia, Sickle cell anemia (SCA), Elemantary school.


Orak Hücreli Anemi ve ß-Talassemi Üzerine 8. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Eğitim Programı

Abdullah Arpacı1, Necdet Aytaç1, Güneş T. Yüregir1, Abdullah Tuli1, Kıymet Aksoy1
Thalassemia Association (tadad) Adana Branch, Çukurova University Medical Faculty, Department Of Biochemistry And Department Of Public Health, Adana, Turkiye

ß-talassemi ve orak hücreli anemi (OHA) Çukurova’da önemli sağlık problemleridir. Yıllardır bu bölgede tarama programları sürdürülmektedir. 1992 yılından beri Çukurova Üniversitesi’nde evlilik öncesi tarama ve prenatal tanı programı yürütülmektedir. Tüm bunlara rağmen, tarama programları başarısız olmuştur. Bu çalışmanın amacı toplumun bu ciddi herediter hastalıklara duyarlılığını arttırmaktır. Hedef kitle 8. sınıf öğrencileridir. Biyoloji ve/veya fen kitaplarındaki ders programları incelendikten sonra öğrencilere talassemi ve OHA konusunda görsel sunum yapılmıştır. Yedi ilköğretim okulunda toplam 1221 öğrenci bilgilendirilmiştir. Beş okula sunum öncesi, iki okula sunum sonrası anket yapılmış ve iki grubun sonuçlarının karşılaştırılması, verilen bilginin iyi alındığını göstermiştir. Doktorları, sağlık personelini, sivil ve dini liderleri kapsayan genişletilmiş bir eğitim programı ve devlet desteği talassemi ve OHA’lı doğumları sıfıra indirebilir.

Anahtar Kelimeler: Eð, itim, Talassemi, Orak hücreli anemi (OHA), İlköğretim okulu. Turk J Haematol 2003;20(1): 19-24


Abdullah Arpacı, Necdet Aytaç, Güneş T. Yüregir, Abdullah Tuli, Kıymet Aksoy. An Education Programme on Sickle Cell Anemia and ß-Thalassemia for the 8th Grade Students. Turk J Hematol. 2003; 20(1): 19-24, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831