E-ISSN: 1308-5263
Therapeutic Angiogenesis by Autologous Transplantation of Bone Marrow Mononuclear Cells for Buerger's Patients with Retractable Limb Ischaemia: A Preliminary Report [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2004; 21(1): 13-21

Therapeutic Angiogenesis by Autologous Transplantation of Bone Marrow Mononuclear Cells for Buerger's Patients with Retractable Limb Ischaemia: A Preliminary Report

Rüçhan Akar1, Serkan Durdu1, Mutlu Arat2, Neyyir Tuncay Eren1, Öder Arslan2, Tümer Çorapçıoğlu1, Tanzer Sancak3, Burcu Uzun4, Metin Kİr4, Osman İlhan2, Ümit Özyurda1
1Department Of Cardiovascular Surgery, Ankara University
2Department Of Hematology, Ankara University Medical Faculty
3Department Of Radiology, Ankara University Medical Faculty
4Department Of Nuclear Medicine,ankara University Medical Faculty,ankara

Bone marrow implantation into ischaemic limbs could enhance angiogenesis by supplying endothelialprogeniter cells and angiogenic cytokinesot factors. We investigated efficacy and safety of autologousimplantation of bonemarrow-mononuclearcells (BMMC)in patients with ischaemic limbs due to Buerger's disease. We commence daciinical study to test cell therapy with autologous BMMC in patients with ischaemic limbs at the University of Ankara School of Medicine. In order for the patients to qualify for BMMC implantation, they should have critical limb ischaemia define das ischaemic rest painin a limb with or without non healing ulcers, should not respond to previous iloprost infusions and smoking cessation six months prior to evaluation and should not be candidates for nonsurgicalor surgical revascularisation. Primaryend points were safety andfeasibility of the treatmentand total healing of the most importantlesion. Secondary endpoints were total relief of rest pain without the need for analgesies,change in peak walkingtime (PWT)at 12 weeks, improvements in ankle-brachial pressure index(ABI), transcutaneous oxygen saturation using pulse oximetry(SaO2),angiographic evidence of newcollatera lvesselformation, tissue perfusion in the affected extremity using Thallium perfusions cintigraphyW. hilepatients(meanage46.7: !: 10.3years)were undergeneraal naesthesiaw, eharvested bonemarrow(519: t 45.5mUfromtheposteridilriacspineA. fterredbloodcell(RBCd) epletiaannd volumereduction using a continuous flow cell separator,we achieved 91% RBC depletian and concentrated /~MMC to a final volume and concentration of 51.5: t io.1 mLand7.04: t 1.9 x ioe7/mL total nucleated cells, respectively W.eimplantedBMMC (mean12.16: t 4.3 x ioe8) within three hours after marrow aspiration
by intramuscular injection into the gastrocnemiusmuscle of ischaemic legs. Isotonic saline were injected into the other extremityin as similar fashion as control.
13 Unilateral intramuscular administration of BMMC was not associated with any complications. The primary efficacy end point, total healing of the most importantlesion, was achieved in three patients. All patients were followed up for at least four weeks. The secondary measures; change in PWT(LlPWT)at 12 weeks, total
relief of rest pain without the need of analgesics improved in three patjents. These improvements were sustained for 24 weeks in the first two patients. Digital subtraction angiographic studies before and 3 months after the BMMC implantation showed the presence of a new vascular collateral network across the affected arteries
in three patients. Preliminary results of the presentedstudy are promising. Thus, bone marrow maybe a potential source of cells for Buerger'spatients with end-stage Iimbischaemia refractory to other medical treatment modalities.

Keywords: Buerger's disease, Bonemarrow, mononuclear cells, Peripheral vascular disease, Angiogenesis, Claudication


Dirençli Bacak İskemisi olan Buerger Hastalarında Otolog Kemik İliği Mononükleer Hücreleri ile Terapötik Anjiyogenesis: Ön Sonuçları

Rüçhan Akar1, Serkan Durdu1, Mutlu Arat2, Neyyir Tuncay Eren1, Öder Arslan2, Tümer Çorapçıoğlu1, Tanzer Sancak3, Burcu Uzun4, Metin Kİr4, Osman İlhan2, Ümit Özyurda1
1Ankara Ünivesitesi Kardiyovasküler Cerrahi BD
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji BD
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp BD

Iskemik ekstremiteye kemik iligi implantasyonu, endotelyal progenitor hücreler,anjiyogeniksitokinler veya faktörler araciligi ile anjiyogenesisi arttirabilir. Bu çalismada,Buerger hastaligina bagli iskemik ekstremiteli hastalarda otolog kemik iligi-mononükler hücre (KIMH) implantasyonunun yarar ve güvenilirligin arastirdik.
Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi'nde iskemik ekstremiteli hastalara otolog KIMH içeren hücre tedavisinin arastirildigi bir klinik çalisma planlandi. KIMH implante edilecek hastalarin seçimi için kriterler; iyilesmeyen ülserler ile birlikte olsun veya olmasin ciddi istirahatagrisitarif edenkritik iskemik bacakli hastalar,sigara birakmaya ragmen alti
aylik süreyle semptomlari düzelmeyen ve iloprost infüzyonuna yanitsiz hastalar,cerrahi veya cerrahi olmayan revaskülarizasyon sansi bulunmayan hastalar olarak belirlendi. Çalismanin birincil sonlanim noktalari, tedavinin güvenilirligi, uygulanabilirligi ve en önemli lezyonun tamamen iyilesmesi olarak belirlendi. Ikincil sonlanim noktalari ise, istirahat agrisinin analjezik ihtiyaci olmadan tamamen iyilesmesi, 12. haftada maksimum yürüme zamaninin(MYZ) degismesi, kol-bacak basinç indeksi(KBBI)ve oksimetre kullanilarak transkütanöz oksijensa ürasyonunun degerlendirilmesi, yeni kollateral damar olusumunun anjiyografik olarak gösterilmesi, talyumlu perfüzyonsintigrafisiyle etkilenen ekstremitede doku perfüzyonunun degerlendirilmesiydi. Hastalardan(ortalama yas 46.7: t 10.3yil) kemikiligi (519: t 45.5 ml) genel anestezi altinda spinailiakaposterior
süperiordanalindi.Sürekli akim hücre ayrim cihazi ile eritrositten arindirma ve volüm azaltilmasindan sonra, eritrositleri %91 oraninda azaltilmis konsantre KIMH(51.5: t 10.1mL)eldeedildi (7.04: t 1.9x 10l/mL totalçekirdeki hücre). Kemik iligi toplanmasindan sonra üç saat içinde KIMH(ortalama12.16: t 4.3 x 108) konsantre iskemik bacagin gastroknemiuskas içine çoklu enjeksiyonla implante edildi. Kontrolamaciyla ayni
metot kullanilarak diger bacaga serum fizyolojik enjekte edildi. Unilateral intramusküler KIMH verilmesi herhangi bir komplikasyona neden olmadi. Öncelikli amaç olan en
önemli lezyonun iyilesmesine üç hastada ulasildi.Hastalarin hepsi az dört hafta takip edildi. Ikincil sonlanim noktasina: 12. haftada MYZ(LlMYZ degisikligi, analjezikihtiyaci olmadan istirahat agrisinin tamamen geçmesine 3 hastada ulasildi. Yirmidört haftalik takibini tamamlamis olan ilk iki hastada kiklinik iyilesme bu süreden
sonra da devamlilikgösterdi. KIM Himplantasyonu öncesi ve üç ay sonrasi yapilan DSA incelemelerinde üç hastada etkilenen arterler boyunca yeni vaskülerkollateralag olusumu gösterildi.
Sunulan çalismanin ön sonuçlari umut vericidir. Sonuç olarak kemik iligi, diger tedavi yöntemlerine yanit vermeyen terminal dönemekstremite iskemisi olan Buerger hastalarinda potansiyel tedavi edici hücreleri barindirmaktadir.

Anahtar Kelimeler: Buerger hastaligi, Kemik iligi, mononükleer hücreler, Periferikvasküler hastalik, Anjiyogenez, Kladikasyon.


Rüçhan Akar, Serkan Durdu, Mutlu Arat, Neyyir Tuncay Eren, Öder Arslan, Tümer Çorapçıoğlu, Tanzer Sancak, Burcu Uzun, Metin Kİr, Osman İlhan, Ümit Özyurda. Therapeutic Angiogenesis by Autologous Transplantation of Bone Marrow Mononuclear Cells for Buerger's Patients with Retractable Limb Ischaemia: A Preliminary Report. Turk J Hematol. 2004; 21(1): 13-21

Corresponding Author: Rüçhan Akar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831