E-ISSN: 1308-5263
Body mass index in children with beta-thalassemia major [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2004; 21(4): 177-180

Body mass index in children with beta-thalassemia major

Ali Akbar Asadi-Pooya, Hamdollah Karamifar
Department Of Pediatrics, Shiraz Medical School, Shiraz, Fars, Islamic Republic Of Iran

Underweight or low body mass index (BMI) is associated with developing many health problems. Despite the presence of many growth abnormalities in patients with beta thalassemia major, BMI has not been adequately studied. All of the thalassemic patients under 18 years of age, registered in thalassemia center of Shiraz, were studied. Medical history was taken and complete physical examination was done. BMI (weight/height2) at different ages was calculated and compared with standardized percentile curves of BMI for children and adolescents. BMI less than 10th percentile for sex and age was observed in 12.4% of thalassemic patients under 10 years of age and in 46.5% of patients above 10 years of age (p< 0.000001). Also the observed difference between girls and boys, specially when they are more than 10 years of age is significant (p< 0.000001). Underweight is a common finding in patients with beta-thalassemia major specially when they are older than 10 years of age. This is possibly because of the occurrence of multiple endocrinopathies and also the presence of under-nutrition in these patients. So growth should be monitored routinely at regular intervals in order to detect any decline in growth velocity and also any derangement in BMI to establish an appropriate protocol for investigation and treatment.

Keywords: Thalassemia, Body mass index, Body weight.


Beta-talassemili çocuklarda vücut kitle indeksi

Ali Akbar Asadi-Pooya, Hamdollah Karamifar
Department Of Pediatrics, Shiraz Medical School, Shiraz, Fars, Islamic Republic Of Iran

Düşük ağırlık ya da düşük vücut kitle indeksi (VKİ) sağlık sorunları ile birlikte gitmektedir. Beta-talassemi majörlü çocuklarda çok sayıda gelişme anormalliklerine rağmen VKİ üzerinde yeterince çalışılmamıştır. On sekiz yaşın altında olup, fiiraz talassemi merkezinde kayıtlı olan tüm talassemik hastalar bu açıdan değerlendirilmiştir. Çocukların öyküleri alınmış ve tam fizik muayeneden geçirilmiştir. Farklı yaşlarda VKİ (kilo/boy2) hesaplanmış, çocuk ve adolesanlar için geçerli standart eğrilerle karşılaştırılmıştır. Cins ve yaşa göre VKİ’nin %10 altında olması 10 yaşın altındaki talassemik çocuklarda %12.4, 10 yaşın üzerinde ise %46.5 bulunmuştur (p< 0.000001). Aynı zamanda kız ve erkeklerde gözlenen farklılık, özellikle 10 yaşın üzerinde belirgin bulunmuştur (p< 0.000001). Düşük ağırlıklı olmak beta-talassemi majörlü çocuklarda özellikle 10 yaşından büyüklerde sık rastlanan bir bulgudur. Bunun nedeni olasılıkla multipl endokrinopatilerin gelişmesi ve nütrisyon yetersizliğidir. Bu nedenle bu hastalarda büyüme düzenli aralıklarla izlenmeli, gelişme hızında ve VKİ’de herhangi bir azalma uygun inceleme ve tedaviyle giderilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Talassemi, Vücut-kitle indeksi, Vücut ağırlığı.


Ali Akbar Asadi-Pooya, Hamdollah Karamifar. Body mass index in children with beta-thalassemia major. Turk J Hematol. 2004; 21(4): 177-180

Corresponding Author: Ali Akbar Asadi-Pooya, Iran


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831