E-ISSN: 1308-5263
MPL W515L/K Mutations in Chronic Myeloproliferative Neoplasms [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(1): 8-12 | DOI: 10.4274/tjh.65807  

MPL W515L/K Mutations in Chronic Myeloproliferative Neoplasms

Timur Selçuk Akpınar1, Veysel Sabri Hançer2, Meliha Nalçacı1, Reyhan Diz- Küçükkaya3
1İstanbul University, İstanbul Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Hematology, İstanbul, Turkey
2İstanbul Bilim University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Biology And Genetics, İstanbul, Turkey
3İstanbul Bilim University, Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Hematology, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: The MPL gene encodes the thrombopoietin receptor. Recently MPL mutations (MPL W515L or MPL W515K) were described in patients with essential thrombocythemia (ET) and primary (idiopathic) myelofibrosis (PMF). The prevalence and the clinical importance of these mutations are not clear. In the present study, we aimed to investigate the frequency and clinical significance of MPL W515L/K mutations in our patients with ET and PMF.
METHODS: A total of 77 patients (66 were diagnosed with ET and 11 with PMF) and 42 healthy controls were included in the study. Using peripheral blood samples, the presence of MPL W515L/K mutations and JAK-2 V617F mutation were analyzed by real-time polymerase chain reaction.
RESULTS: In our study, MPL W515L/K or JAK-2 V617F mutations were not observed in healthy controls. JAK-2 V617F mutation was present in 35 patients, of whom 29 had ET (43.9%, 29/66) and 6 had PMF (54.5%, 6/11). In the patient group, MPL W515L/K mutations were found in only 2 PMF cases, and these cases were negative for JAK-2 V617F mutation. The prevalence of MPL W515L/K mutations in the patient group was 2.6%, and the prevalence of MPL W515L/K mutations among the cases negative for the JAK-2 V617F mutation was found to be 4.8%. The 2 cases with MPL W515L/K mutations had long follow-up times (124 months and 71 months, respectively), had no thrombotic or hemorrhagic complications, and had no additional cytogenetic anomalies.
CONCLUSION: MPL W515L/K mutations may be helpful for identifying clonal disease in MPN patients with no established Ph chromosome or JAK-2 V617F mutation.

Keywords: MPL W515L/K mutations, JAK-2 V617F mutation, Myeloproliferative neoplasms, Essential thrombocythemia, Primary myelofibrosis


Kronik Miyeloproliferatif Neoplazmlarda Mpl W515l/K Mutasyonları

Timur Selçuk Akpınar1, Veysel Sabri Hançer2, Meliha Nalçacı1, Reyhan Diz- Küçükkaya3
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı
3İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

AMAÇ: MPL geni trombopoietin reseptörünü kodlamaktadır. Son yıllarda ET ve PMF hastalarında MPL mutasyonları tanımlanmıştır (W515L veya W515K). Bu mutasyonların sıklığı ve klinik önemi henüz net şekilde anlaşılmış değildir. Çalışmamızda, ET ve PMF hastalarında bu mutasyonların sıklığını ve klinik önemini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya toplam 77 hasta (66 ET ve 11 PMF) ve 42 sağlıklı kontrol bireyi dahil edildi. MPL W515L/K ve JAK-2 V617F mutasyon varlığı periferik kan örnekleri kullanılarak gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile analiz edildi.
BULGULAR: Sağlıklı kontrol bireylerinde W515L/K veya JAK-2 V617F mutasyonu saptanmadı. 29’u ET (%43,9, 29/66) ve 6’sı PMF (%54,5, 6/11) olan 35 hastada JAK-2 V617F pozitif saptandı. MPL W515L/K mutasyonları JAK-2 V617F negatif olan yalnızca 2 PMF olgusunda pozitif saptandı. MPL W515L/K sıklığı toplam hasta grubunda %2,6, JAK-2 V617F negatif hastalarda ise %4,8 olarak hesaplandı. MPL W515L/K pozitif olan bu 2 hastada herhangi bir trombotik veya kanama komplikasyonu gelişmemiş, sitogenetik anomali saptanmamış, 124 ve 71 ay olan uzun sağkalımları hesaplanmıştır.
SONUÇ: W515L/K mutasyon varlığı, JAK-2 V617F negatif olan veya Ph kromozomuna sahip olmayan MPN hastalarında klonalitenin saptanmasında yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: MPL W515L/K mutasyonları, JAK-2 V617F mutasyonu, Miyeloproliferatif neoplazmlar, Esansiyel trombositemi, Primer miyelofibroz


Timur Selçuk Akpınar, Veysel Sabri Hançer, Meliha Nalçacı, Reyhan Diz- Küçükkaya. MPL W515L/K Mutations in Chronic Myeloproliferative Neoplasms. Turk J Hematol. 2013; 30(1): 8-12

Corresponding Author: Veysel Sabri Hançer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831