E-ISSN: 1308-5263
Therapeutic Trial of Cobalamin in Patients with Normal Serum Cobalamin Levels and Predicted Cobalamin Deficiency [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2003; 20(2): 69-74

Therapeutic Trial of Cobalamin in Patients with Normal Serum Cobalamin Levels and Predicted Cobalamin Deficiency

S. Sami Kartı1, Siret Ratıp2, Mustafa Yılmaz1, Kubilay Ukınç1, Asım Örem3, Cafer Adıgüzel2, Faysal Dane2, Nurten Kandemir1, Ercüment Ovalı1, Mahmut Bayık2
1Division Of Hematology, Department Of Internal Medicine, School Of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Division Of Hematology, Department Of Internal Medicine, Marmara University, School Of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department Of Biochemistry, School Of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Değişken klinik prezentasyon ve spesifik laboratuvar bulgularının olmaması nedeniyle kobalamin eksikliğinin tanısı zor olabilir. Kobalamin eksikliğinde hipersegmentasyon ve makrositoz önemli bulgular olmasına rağmen sensitivite ve spesifiteleri düşüktür. Ayrıca ticari kitlerle serum kobalamin düzeylerinin ölçümünün güvenilir olmaması tanıyı daha da zorlaştırabilir. Homosistein ve metilmalonik asit gibi metabolitlerin ölçümünün oldukça pahalı olması yaygın kullanımını engellemektedir. Bu çalışmadaki amaç, genel pratikte sık rastlanan bu klinik tabloda daha kolay ve daha ucuz bir tanı ve tedavi stratejisi uygulamaktır. Retrospektif olarak kobalamin eksikliği tanısı konmuş 50 hasta değerlendirildi. Sekiz (%16) hastada hastaneye başvurduğu esnada kobalamin seviyeleri normaldi. Bu hastaların hepsinde kobalamin tedavisinin yedinci gününde retikülosit krizi gözlendi ve tedavinin üçüncü ayının sonunda bütün hematolojik parametreleri normale döndü. Klinik ve laboratuvar bulguları ile megaloblastik anemi düşünülen hastalarda serum kobalamin seviyeleri normal olsa bile, kobalamin ile deneme tedavisi hem ekonomiktir hem de tanının gecikmesini önler.

Keywords: Cobalamin, Deficiency, Anemia, Therapeutic trial, Methylmalonic acid.


Normal Serum Kobalamin Düzeyi Olan ve Kobalamin Eksikliği Düşünülen Hastalarda Tedavi Amaçlı Kobalamin Kullanımı

S. Sami Kartı1, Siret Ratıp2, Mustafa Yılmaz1, Kubilay Ukınç1, Asım Örem3, Cafer Adıgüzel2, Faysal Dane2, Nurten Kandemir1, Ercüment Ovalı1, Mahmut Bayık2
1Division Of Hematology, Department Of Internal Medicine, School Of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Division Of Hematology, Department Of Internal Medicine, Marmara University, School Of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department Of Biochemistry, School Of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Değişken klinik prezentasyon ve spesifik laboratuvar bulgularının olmaması nedeniyle kobalamin eksikliğinin tanısı zor olabilir. Kobalamin eksikliğinde hipersegmentasyon ve makrositoz önemli bulgular olmasına rağmen sensitivite ve spesifiteleri düşüktür. Ayrıca ticari kitlerle serum kobalamin düzeylerinin ölçümünün güvenilir olmaması tanıyı daha da zorlaştırabilir. Homosistein ve metilmalonik asit gibi metabolitlerin ölçümünün oldukça pahalı olması yaygın kullanımını engellemektedir. Bu çalışmadaki amaç, genel pratikte sık rastlanan bu klinik tabloda daha kolay ve daha ucuz bir tanı ve tedavi stratejisi uygulamaktır. Retrospektif olarak kobalamin eksikliği tanısı konmuş 50 hasta değerlendirildi. Sekiz (%16) hastada hastaneye başvurduğu esnada kobalamin seviyeleri normaldi. Bu hastaların hepsinde kobalamin tedavisinin yedinci gününde retikülosit krizi gözlendi ve tedavinin üçüncü ayının sonunda bütün hematolojik parametreleri normale döndü. Klinik ve laboratuvar bulguları ile megaloblastik anemi düşünülen hastalarda serum kobalamin seviyeleri normal olsa bile, kobalamin ile deneme tedavisi hem ekonomiktir hem de tanının gecikmesini önler.

Anahtar Kelimeler: Kobalamin, Kobalamin yetmezlið, i, Anemi, Terapötik deneme, Metilmalonik asit. Turk J Haematol


S. Sami Kartı, Siret Ratıp, Mustafa Yılmaz, Kubilay Ukınç, Asım Örem, Cafer Adıgüzel, Faysal Dane, Nurten Kandemir, Ercüment Ovalı, Mahmut Bayık. Therapeutic Trial of Cobalamin in Patients with Normal Serum Cobalamin Levels and Predicted Cobalamin Deficiency. Turk J Hematol. 2003; 20(2): 69-74

Corresponding Author: S. Sami Kartı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831