E-ISSN: 1308-5263
Intravascular Large B-Cell Lymphoma Diagnosed on Prostate Biopsy: A Case Report [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(4): 403-407 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0090  

Intravascular Large B-Cell Lymphoma Diagnosed on Prostate Biopsy: A Case Report

Nazan Özsan1, Banu Sarsık1, Asu Fergün Yılmaz2, Adnan Şimşir3, Ayhan Dönmez2
1Ege University Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, İzmir, Turkey
3Ege University Faculty Of Medicine, Department Of Urology, İzmir, Turkey

Intravascular large B-cell lymphoma (IVLBCL) is a very rare type of non-Hodgkin lymphoma, usually affecting elderly patients and characterized by selective infiltration of neoplastic cells within blood vessels’ lumina. IVLBCL diagnosed with prostatic involvement is extremely rare. We report a patient of 65 years old, having mostly neurological complaints but diagnosed with IVLBCL upon histopathological examination of transurethral prostate resection material, which revealed large neoplastic cell infiltration totally limited within the lumens of small vessels. By immunohistochemistry, neoplastic cell infiltration was positive with MUM1, bcl-6, and bcl-2 and negative with ALK1, CD10, and CD30, with a high Ki-67 proliferation index. CD34 and CD31 staining showed expression in endothelial cells, highlighting the intravascular nature of neoplastic infiltrate. The patient unfortunately refused to receive treatment and died of the disease 8 months after the diagnosis. IVLBCL, though very rare, should be considered in differential diagnosis of all organ biopsies with intravascular infiltration. Further improvements in the understanding of the pathogenesis and biology of this rare type of lymphoma are mandatory.

Keywords: Non-Hodgkin lymphoma, Intravascular large B-cell lymphoma, Prostate, Non-germinal center B-cell


Prostat Biopsisinde Tanı Konulan İntravasküler Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu

Nazan Özsan1, Banu Sarsık1, Asu Fergün Yılmaz2, Adnan Şimşir3, Ayhan Dönmez2
1Department Of Pathology Ege University Faculty Of Medicine, Izmir, Turkey
2Department Of Hematology Ege University Faculty Of Medicine, Izmir, Turkey
3Department Of Urology Ege University Faculty Of Medicine, Izmir, Turkey

İntravasküler büyük B hücreli lenfoma (İVBBHL), non-Hodgkin lenfomaların nadir bir tipidir, genellikle ileri yaşta görülür, ve neoplastik hücrelerin damar lümeni içerisinde seçici infiltrasyonu ile karakterlidir. Prostat tutulumu ile tanı konan İVBBHL olguları ise çok nadirdir. 65 yaşında, daha çok nörolojik şikayetleri olan, ancak transüretral prostat rezeksiyon materyalinin histopatolojik incelemesinde, tamamen küçük damar lümenleri içerisinde sınırlı neoplastik büyük hücre infiltrasyonunun görülmesi ile tanı konan bir olguyu sunuyoruz. Neoplastik hücre infiltrasyonu immunhistokimyasal incelemede MUM1, bcl-6 ve bcl-2 ile pozitif, ALK1, CD10, CD30 ile negatif saptandı, Ki67 proliferasyon indeksi yüksekti. CD34 ve CD31 endotelial hücrelerde pozitif olup, neoplastik infiltrasyonun damar içi yerleşimini belirgin olarak ortaya koydu. Hasta, ne yazık ki tedavi almayı kabul etmedi ve sekiz ay içerisinde hastalık nedeniyle kaybedildi. IVLBCL, az görülmekle birlikte, intravasküler infiltrasyon içeren tüm organ biopsilerinde ayırıcı tanı içerisinde yer almalıdır. Bu nadir lenfoma tipinin patogenez ve biyolojisinin aydınlatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Non-Hodgkin lymphoma, İntravasküler büyük B hücreli lenfoma, Prostat, Non-germinal merkez B hücre


Nazan Özsan, Banu Sarsık, Asu Fergün Yılmaz, Adnan Şimşir, Ayhan Dönmez. Intravascular Large B-Cell Lymphoma Diagnosed on Prostate Biopsy: A Case Report. Turk J Hematol. 2014; 31(4): 403-407

Corresponding Author: Nazan Özsan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar