E-ISSN: 1308-5263
Treatment of thalassemia-induced osteoporosis with intermittent pamidronate infusions: Two-year follow up [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2008; 25(2): 79-82

Treatment of thalassemia-induced osteoporosis with intermittent pamidronate infusions: Two-year follow up

Türkan Patıroğlu1, Yasemin Altuner Torun1, Mustafa Kula2, Musa Karakükçü1
1Erciyes University Medical Faculty Pediatric Hematology Department, Kayseri, Turkey
2Erciyes University Nucleer Medicine Department, Kayseri, Turkey

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı 7-14 yaşlarında talasemi major tanısı alan 23 hastanın kemik mineral dansitesini ve iki yıllık takip sonrası kemik dansitesindeki değişiklikleri (KMD) değerlendirmektir. YÖNTEM: Lumber vertebra ve femoral boyun Dual enerji X-ray absorbsiyometri (DXA) ile başlangıçta, tedaviden 12 ay ve 2 yıl sonra değerlendirildi. Pamidronat tedavisi (15mg/doz, bir yıl süreyle 3 ayda bir) 23 osteoporotik (Z skoru -2,5 altında) ve osteopenik (Z skoru -1 ile -2,5 arası) hastaya verildi. Tedaviden 12 ay sonra tüm hastalara sadece kalsiyum ve vitamin D verildi. İki yıl sonra lumber vertebra ve femur KMD’si DXA ile ölçüldü. BULGULAR: Pamidronat verilmesi femur boyun KMD’sinde önemli bir artış sağladı. Lumber vertebra KMD’si pamidronat grubunda başlangıç grubuna göre hafif yüksekti ama bu istatistiksel olarak anlamlı değildi. İki yıl sonra femur boynu ve lum¬ber vertebra KMD’sinde artış vardı. SONUÇ: Bu bulgular doğrultusunda, uzun dönem tedaviyi belirlemek için daha uzun dönem takip çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Keywords: Osteoporosis, pamidronate, thalassemia.


Talasemiye bağlı osteoporoz tedavisinde intermittent pamidronat infüzyonu: İki yıllık takip sonuçları

Türkan Patıroğlu1, Yasemin Altuner Torun1, Mustafa Kula2, Musa Karakükçü1
1Erciyes University Medical Faculty Pediatric Hematology Department, Kayseri
2Erciyes University Nucleer Medicine Department, Kayseri

Bu çalışmanın amacı 7-14 yaşlarında Talasemi major tanısı alan 23 hastanın kemik mineral dansitesini ve iki yıllık takip sonrası kemik dansitesindeki değişiklikleri değerlendirmektir.
Lumber vertebra ve femoral boyun KMD Dual enerji X-ray absorbsiyometri (DXA) ile başlangıçta, tedaviden 12 ay ve 2 yıl sonra değerlendirildi. Pamidronat tedavisi (15mg/doz, bir yıl süreyle 3 ayda bir) 23 osteoporotik (Z skoru –2,5 altında) ve osteopenik (Z skoru –1 ile –2,5 arası) hastaya verildi. Tedaviden 12 ay sonra tüm hastalara sadece kalsiyum ve vitamin D verildi. İki yıl sonra lumber vertebra ve femur KMD’si DXA ile ölçüldü.
Pamidronat verilmesi femur boyun KMD’sinde önemli bir artış sağladı. Lumber vertebra KMD’si pamidronat grubunda başlangıç grubuna göre hafif yüksekti ama bu istatistiksel olarak anlamlı değildi. İki yıl sonra femur boynu ve lumber vertebra KMD’sinde artış vardı.
Bu bulgular doğrultusunda, uzun dönem tedaviyi belirlemek için daha uzun dönem takip çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, pamidronat, talasemi


Türkan Patıroğlu, Yasemin Altuner Torun, Mustafa Kula, Musa Karakükçü. Treatment of thalassemia-induced osteoporosis with intermittent pamidronate infusions: Two-year follow up. Turk J Hematol. 2008; 25(2): 79-82

Corresponding Author: Yasemin Altuner Torun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831