E-ISSN: 1308-5263
Effect of pentoxifylline and indomethacin on rabbits with endotoxin induced disseminated intravascular coagulation (DIC) and comparison with heparin [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2006; 23(1): 37-46

Effect of pentoxifylline and indomethacin on rabbits with endotoxin induced disseminated intravascular coagulation (DIC) and comparison with heparin

Burhan Turgut1, Özden Vural1, Muzaffer Demir1, Kemal Kutlu2, Ramazan Kayapınar3
1Department Of Hematology, Trakya University School Of Medicine, Turkey
2Department Of Pathology, Trakya University School Of Medicine, Turkey
3Trakya University Health Care Vocational School, Edirne, Turkey

We evaluated the effects of pentoxifylline and indomethacin and heparin in a rabbit model of disseminated intravascular coagulation (DIC) induced by infusion of 100 μg/kg/hour of Escherichia coli endotoxin lipoplysaccharide (LPS) for 6 hour. Heparin, indomethacin, pentoxifylline or saline were administered simultaneously with LPS. In addition, a control group was formed which was administered only saline. Hemostatic markers at 0, 1/2, 2, and 6 hour as well as histopathologic changes in the organs and the mortality at 24 hour were determined. The infusion of LPS caused a severe impairment in hemostasis and fibrin accumulation in the pulmonary vasculature. Heparin significantly improved hemostatic impairment and reduced the fibrin accumulation in the pulmonary vasculature. Pentoxifylline and indomethacin had no significant effect on DIC, except that pentoxifylline prevented the decrement in platelet count slightly (p< 0.05). None of the drugs, including heparin, had any effect on mortality. As a result, the prevention of the synthesis of only one cytokine or autocoid is not considered enough to control the results of endotoxemia.

Keywords: DIC, Endotoxin, Indomethacin, Pentoxifylline, Heparin.


Endotoksin ile yaygın damar içi pıhtılaşma oluşturulan tavşanlarda indometazin ve pentoksifilinin etkileri ve heparin ile karşılaştırma

Burhan Turgut1, Özden Vural1, Muzaffer Demir1, Kemal Kutlu2, Ramazan Kayapınar3
1Department Of Hematology, Trakya University School Of Medicine, Edirne, Turkey
2Department Of Pathology, Trakya University School Of Medicine, Edirne
3Trakya University Health Care Vocational School, Edirne, Turkey

Çalışmamızda pentoksifilin, indometazin ve heparinin 100 μg/kg/saat Escherichia coli endotoksin (LPS) infüzyonu ile tavşanlarda oluşturulan yaygın damar içi pıhtılaşma (YDP) modeli üzerindeki etkileri değerlendirildi. LPS ile aynı anda heparin, indometazin, pentoksifilin veya %0.9 NaCl verildi. Ek olarak, %0.9 NaCl’ün tek başına verildiği bir kontrol grubu oluşturuldu. 0., 1/2., 2. ve 6. saatte hemostatik göstergeler, ayrıca organlardaki histopatolojik değişiklikler ve 24. saatteki mortalite tespit edildi. LPS infüzyonu hemostazda ağır bozukluklara ve akciğer damarlarında fibrin birikimine neden oldu. Pentoksifilinin trombosit sayısındaki düşmeyi hafif düzeyde engellemesi dışında (p< 0.05), pentoksifilin ve indometazinin YDP üzerinde belirgin etkisi görülmedi. Heparin dahil, uygulanan ilaçlardan hiçbiri mortalite üzerinde etkili değildi. Sonuç olarak, tek bir sitokin veya otokoidin sentezinin engellenmesinin endotokseminin sonuçlarını kontrol etmek için yeterli olmadığı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: YDP, Endotoksin, indometazin, Pentoksifilin, Heparin.


Burhan Turgut, Özden Vural, Muzaffer Demir, Kemal Kutlu, Ramazan Kayapınar. Effect of pentoxifylline and indomethacin on rabbits with endotoxin induced disseminated intravascular coagulation (DIC) and comparison with heparin. Turk J Hematol. 2006; 23(1): 37-46

Corresponding Author: Burhan Turgut, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831