E-ISSN: 1308-5263
Identifying Risk Factors and Improving Preventive Strategies for Febrile Neutropenia in Children with Leukemia Receiving Ciprofloxacin Prophylaxis [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2023; 40(3): 183-186 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2023.2023.0116  

Identifying Risk Factors and Improving Preventive Strategies for Febrile Neutropenia in Children with Leukemia Receiving Ciprofloxacin Prophylaxis

Zühre Kaya, Nurettin Alıcı, Serap Kırkız, Ülker Koçak
Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, Ankara, Türkiye

The purpose of this study was to identify risk factors and improve preventive strategies for febrile neutropenia (FEN) in children with leukemia who were receiving ciprofloxacin prophylaxis. The study included 100 children with leukemia [n=80 with acute lymphoblastic leukemia and n=20 with acute myeloblastic leukemia (AML)]. Patients were divided into two groups based on whether they had three or fewer FEN episodes (Group 1) or more than three FEN episodes (Group 2). Group 1 contained 63 (63%) of the 100 patients, while Group 2 contained 37 (37%). Older age (≥7 years), leukemia type, prolonged neutropenia (>10 days), and the presence of neutropenia and hypogammaglobulinemia at diagnosis were all risk factors for having more than three FEN episodes. Our findings suggest that, in addition to ciprofloxacin prophylaxis, identifying risk factors and improving preventive strategies could help reduce FEN episodes in children with leukemia.

Keywords: Febrile neutropenia, Children, Leukemia, Risk factor, Prophylaxis


Siprofloksasin Profilaksisi Alan Lösemili Çocuklarda Febril Nötropeni için Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi

Zühre Kaya, Nurettin Alıcı, Serap Kırkız, Ülker Koçak
Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, Ankara, Türkiye

Bu çalışmanın amacı, siprofloksasin profilaksisi alan lösemili çocuklarda febril nötropeni (FEN) için risk faktörlerini belirlemek ve önleyici stratejileri geliştirmektir. Çalışmaya lösemili 100 çocuk dahil edildi (akut lenfoblastik lösemi n=80 ve akut myeloid lösemi (AML) n=20). Hastalar üç ve üçten az FEN atağı (Grup 1) veya üçten fazla FEN atağı (Grup 2) geçirmelerine göre 2 gruba ayrıldı. Yüz hastanın 63’ünü (%63) Grup 1, kalan 37’sini (%37) Grup 2 oluşturdu. İleri yaş (≥7 yaş), lösemi tipi, uzamış nötropeni (>10 gün), tanı anında nötropeni ve hipogamaglobulinemi varlığı üçten fazla FEN atağı için anlamlı risk faktörleriydi. Bulgularımız, siprofloksasin profilaksisine ek olarak, lösemili çocuklarda risk faktörlerinin belirlenmesinin ve önleyici stratejilerin geliştirilmesinin FEN atağını azaltmaya yardımcı olabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Febril nötropeni, Çocuklar, Lösemi, Risk faktör, Profilaksi


Zühre Kaya, Nurettin Alıcı, Serap Kırkız, Ülker Koçak. Identifying Risk Factors and Improving Preventive Strategies for Febrile Neutropenia in Children with Leukemia Receiving Ciprofloxacin Prophylaxis. Turk J Hematol. 2023; 40(3): 183-186

Corresponding Author: Zühre Kaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar