E-ISSN: 1308-5263
A Concise Review on the Classification and Nomenclature of Stem Cells [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2008; 25(2): 57-59

A Concise Review on the Classification and Nomenclature of Stem Cells

Alp Can
Ankara University Medical School, Department Of Histology And Embryology, Ankara, Turkey

Stem cell biology and regenerative medicine is a relatively young field. However, in recent years there has been a tremendous interest in stem cells possibly due to their therapeutic potential in disease states. As a classical definition, a stem cell is an undifferentiated cell that can produce daughter cells that can either remain a stem cell in a process called self-renew¬al, or commit to a specific cell type via the initiation of a differentiation pathway leading to the production of mature progeny cells. Despite this acknowledged definition, the classification of stem cells has been a perplexing notion that may often raise misconception even among stem cell biologists. Therefore, the aim of this brief review is to give a conceptual approach to classifying the stem cells beginning from the early morula stage totipotent embryonic stem cells to the unipotent tissue-resident adult stem cells, also called tissue-specific stem cells.

Keywords: Stem cells, embryonic stem cells, tissue-specific stem cells, classification, progeny.


Kök Hücrelerinin Sınıflandırılması ve İsimlendirilmesine İlişkin Kısa bir Derleme

Alp Can
Ankara University School Of Medicine, Ankara

Kök hücresi biyolojisi ve onarımsal tıp görece yeni alanlardır. Buna karşın, son yıllarda çeşitli hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılabilme potansiyelleri nedeniyle kök hücrelerine olağanüstü bir ilgi artışı vardır. Klasik tanımıyla kök hücresi, kendini yenileme adı verilen mekanizmayla farklılaşmadan kendini çoğaltan veya bir dizi farklılaşma aşamasından geçerek olgun hücrelere dönüşebilen hücrelerdir. Çok kabul gören bu tanımlamaya karşın, kök hücrelerin sınıflandırması karmaşık olup alanın uzmanlarınca bile çoğu zaman kavram kargaşasına neden olmaktadır. Bu kısa derlemenin amacı, morula aşamasındaki totipotent embriyonik kök hücrelerinden başlayıp dokuda yerleşik olan ve dokuya özgü kök hücresi olarak adlandırılan unipotent hücrelere varan bir yelpazade kök hücrelerini sınıflandırmada kullanılan kriterleri kavramsal olarak özetlemektir.

Anahtar Kelimeler: Kök hücresi, embriyon kök hücresi, dokuya özgü kök hücresi, sınıflandırma, farklılaşma


Alp Can. A Concise Review on the Classification and Nomenclature of Stem Cells. Turk J Hematol. 2008; 25(2): 57-59

Corresponding Author: Alp Can, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar