E-ISSN: 1308-5263
Seropositivity rates of HBsAg, anti-HCV, anti-HIV and VDRL in blood donors in Eastern Turkey [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2007; 24(1): 4-7

Seropositivity rates of HBsAg, anti-HCV, anti-HIV and VDRL in blood donors in Eastern Turkey

İmdat Dilek1, Cengiz Demir1, Ali Bay2, Hayrettin Akdeniz3, Ahmet Faik Öner2
1Department Of Hematology, Yüzüncü Yıl University Faculty Of Medicine, Van, Turkey
2Department Of Pediatric Hematology, Yüzüncü Yıl University Faculty Of Medicine, Van, Turkey
3Department Of Infection Disease, Yüzüncü Yıl University Faculty Of Medicine, Van, Turkey

Infections caused by hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), and human immunodeficiency viruses (HIV) remain the leading most important health problems worldwide. Screening tests such as HBsAg, anti-HCV, anti-HIV and VDRL are mandatory tests to look at before transfusion of blood or blood components. In this study, donors who applied to our Blood Center in a nine-year period were retrospectively evaluated with respect to HBsAg, anti-HCV, anti-HIV and syphilis seroprevalence. HBsAg, anti-HCV and anti-HIV were examined by microparticle ELISA system, and syphilis antibodies were screened by a syphilis test device. Of the total 39,002 individuals, 16,601 (42%) were females and 22,401 (58%) were males. HBsAg positivity was found in 2.55%, anti-HCV in 0.17%, anti-HIV in 0.036%, and VDRL in 0.057% of overall donors. As a result, HBsAg, anti-HCV, anti-HIV and VDRL seropositivity rates in donors living in our region were found lower than those in many regions of Turkey. Nevertheless, because there is no screening method to reduce the risk resulting from transfusion to zero, it appears that it is essential to adopt strict criteria in the selection of donors and to avoid unnecessary transfusion.

Keywords: Blood donors, HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV, VDRL seroprevalence


Türkiye’nin doğu bölgesindeki kan donörlerinde HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve VDRL seropozitivite oranları

İmdat Dilek1, Cengiz Demir1, Ali Bay2, Hayrettin Akdeniz3, Ahmet Faik Öner2
1Department Of Hematology, Yüzüncü Yıl University Faculty Of Medicine, Van, Türkiye
2Department Of Pediatric Hematology, Yüzüncü Yıl University Faculty Of Medicine, Van, Türkiye
3Department Of Infection Disease, Yüzüncü Yıl University Faculty Of Medicine, Van, Türkiye

İnsan bağışıkyetmezlik virusu (HIV), Hepatit B ve Hepatit C virüslerinin neden oduğu infeksiyonlar halen önde gelen en önemli sağlık problemi olmaya devam etmektedir. HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve VDRL gibi tarama testleri kan ürünleri veya kan transfüzyonlarından önce bakılması zorunlu testlerdir. Bu çalışmada, kan merkezimize 9 yıl içinde başvuran dönorler HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve sifiliz seroprevalansı açısından retrospektif olarak değerlendirildi. HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ELİSA mikropartikül sistemi ile incelenirken sifiliz antikorları ise sifiliz test cihazı ile tarandı. Toplam 39.002 kişiden 16.602 (%42)’si kadın ve 22.401 (%58)’i de erkekti. HBsAg, tüm donörlerin %2.55’inde pozitif olarak bulunurken, anti-HCV, anti-HIV ve VDRL pozitifliği sıra ile tüm dönorlerin %0.17, %0.036, %0.057’sinde pozitifti. Sonuç olarak bölgemizde yaşayan donörlerdeki HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve VDRL seropozitifliği Türkiye’de bulunan çoğu bölgelerdekinden daha düşük bulundu. Yine de transfüzyondan kaynaklanan riskleri azaltıp sıfıra indirecek her hangi bir tarama metodu bulunmaması nedeni ile, gereksiz transfüzyonlardan kaçınılmasına ve donör seçiminde daha dikkatli davranılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kan donörleri, HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, VDRL seroprevalansı


İmdat Dilek, Cengiz Demir, Ali Bay, Hayrettin Akdeniz, Ahmet Faik Öner. Seropositivity rates of HBsAg, anti-HCV, anti-HIV and VDRL in blood donors in Eastern Turkey. Turk J Hematol. 2007; 24(1): 4-7

Corresponding Author: İmdat Dilek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831