E-ISSN: 1308-5263
A childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) case with t(3;17)(q23;p13),t(5;12)(q31;p13),inv(11)(p15q12) [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2008; 25(3): 152-154

A childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) case with t(3;17)(q23;p13),t(5;12)(q31;p13),inv(11)(p15q12)

Dilhan Kuru1, Flükriye Yılmaz1, Su Gülsün Berra2, Cengiz Canpolat2, Seniha Hacıhanefioğlu2, Yelda Tarkan Argüden1, Ayhan Deviren1, Ayşe Çırakoğlu1
1Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Department Of Medical Biology, Istanbul, Turkey
2Marmara University Hospital, Department Of Pediatric Hematology Oncology, Istanbul, Turkey

It is known that clonal chromosomal changes in childhood ALL are nonrandom and important markers for diagnosis, prognosis and relaps. In this report we present 4 year-old boy with ALL-L1 who has complex chromosomal rearrangements. Chromosome analysis was performed on bone marrow aspiration sample in relaps after one year from diagnosis and induction chemotherapy. The karyotype was; 46,XY,t(3;17)(q23;p13),t(5;12)(q31;p13),inv(11)(p15q12) [11]/46,XY[8]

Keywords: ALL, chromosome aberrations, cytogenetics, translocation


t(3;17)(q23;p13),t(5;12)(q31;p13),inv(11)(p15q12) ’li bir çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi (ALL) olgusu

Dilhan Kuru1, Flükriye Yılmaz1, Su Gülsün Berra2, Cengiz Canpolat2, Seniha Hacıhanefioğlu2, Yelda Tarkan Argüden1, Ayhan Deviren1, Ayşe Çırakoğlu1
1Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Department Of Medical Biology, Istanbul, Turkey
2Marmara University Hospital, Department Of Pediatric Hematology Oncology, Istanbul, Turkey

Çocukluk çağında görülen ALL’de, klonal kromozom değişimlerinin rasgele olmadığı ve tanı, prognoz ve nüks için önemli belirteçler olduğu bilinmektedir. Bu bildiride, kompleks kromozom anomalileri gözlenen ALL-L1’li 4 yaşında bir erkek olgu sunulmaktadır. Kromozom analizi, tanıdan ve indüksiyon kemoterapisinden bir yıl sonra meydana gelen nüks evresinde gerçekleştirilmiş ve 46,XY,t(3;17)(q23;p13),t(5;12)(q31;p13),inv(11)(p15q12) [11]/46,XY[8] karyotipi bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: ALL, kromozom anomalileri, sitogenetik, translokasyon


Dilhan Kuru, Flükriye Yılmaz, Su Gülsün Berra, Cengiz Canpolat, Seniha Hacıhanefioğlu, Yelda Tarkan Argüden, Ayhan Deviren, Ayşe Çırakoğlu. A childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) case with t(3;17)(q23;p13),t(5;12)(q31;p13),inv(11)(p15q12). Turk J Hematol. 2008; 25(3): 152-154

Corresponding Author: Ayşe Çırakoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831