E-ISSN: 1308-5263
Infections in Hospitalised Patients with Multiple Myeloma: Main Characteristics and Risk Factors [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(3): 234-242 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0173  

Infections in Hospitalised Patients with Multiple Myeloma: Main Characteristics and Risk Factors

Toni Valkovic1, Vedrana Gacic2, Jelena Ivandic3, Bozo Petrov4, Renata Dobrila Dintinjana5, Elizabeta Dadic Hero6, Antica Nacinovic Duletic1
1University Hospital Centre Rijeka, Clinic of Haematology, Rijeka, Croatia
2University Hospital Mostar, Clinic of Haematology, Mostar, Bosnia and Herzegovina
3University Hospital Centre Rijeka, Clinic of Gynaecology and Obstetrics, Rijeka, Croatia
4University Hospital Mostar, Clinic of Psychiatry, Mostar, Bosnia and Herzegovina
5University Hospital Centre Rijeka, Clinic of Oncology and Radiotherapy, Rijeka, Croatia
6Community Primary Health Centre, Primorsko-Goranska County, Rijeka, Croatia

INTRODUCTION: Multiple myeloma is a common haematological malignancy and immune dysfunction is the hallmark of the disease. It leads to an increased infection risk, which is still a major cause of mortality. The infection spectrum and characteristics have evolved with the introduction of novel agents. An understanding of risk factors that increase susceptibility to infections is critical in fighting them. This retrospective investigation aimed to establish the incidence and main characteristics of infections in non-transplanted hospitalised myeloma patients in our department over a 3-year period, as well as factors associated with infections.
METHODS: A total of 240 hospitalised patients with multiple myeloma (120 males and 120 females; average age: 69 years, range: 41-89 years) who were diagnosed or treated in our department from January 2008 to December 2010 were included in this study and their data were retrospectively analysed.
RESULTS: Infections were identified in 17.9% of hospitalised patients. The most common pathogen found was Pseudomonas aeruginosa. The frequency of gram-positive and gram-negative pathogens was similar. In 37.2% of cases, the agent was not isolated. The most common sites of infections were the urinary system and the blood. The frequency of infection increased with duration of disease and the rate of reinfection was 41.9%. The patients treated with bortezomib had the highest infection occurrence. Fatal outcome occurred in 9.3% of cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The factors associated with infections in this investigation were female sex, IIIB clinical stage of disease, increased serum creatinine and ferritin levels, neutropenia, poor general condition, and presence of catheters. Myeloma patients with one or more of these mentioned risk factors should be monitored with particular care in order to decrease the incidence and severity of infective complications.

Keywords: Multiple myeloma, Infections, Risk factors, Therapy


Hastanede Tedavi Gören Multipl Miyelom Hastalarında Görülen Enfeksiyonlar: Temel Özellikler ve Risk Faktörleri

Toni Valkovic1, Vedrana Gacic2, Jelena Ivandic3, Bozo Petrov4, Renata Dobrila Dintinjana5, Elizabeta Dadic Hero6, Antica Nacinovic Duletic1
1University Hospital Centre Rijeka, Clinic of Haematology, Rijeka, Croatia
2University Hospital Mostar, Clinic of Haematology, Mostar, Bosnia and Herzegovina
3University Hospital Centre Rijeka, Clinic of Gynaecology and Obstetrics, Rijeka, Croatia
4University Hospital Mostar, Clinic of Psychiatry, Mostar, Bosnia and Herzegovina
5University Hospital Centre Rijeka, Clinic of Oncology and Radiotherapy, Rijeka, Croatia
6Community Primary Health Centre, Primorsko-Goranska County, Rijeka, Croatia

GİRİŞ ve AMAÇ: Multipl miyelom, sık görülen bir hematolojik malignite olup, bağışıklık sistemi disfonksiyonu bu hastalığın en belirgin özelliğidir. Bu hastalığın sebep olduğu ileri düzeyde enfeksiyon riski hala başlıca ölüm sebebidir. Enfeksiyonun spektrumu ve özellikleri, yeni geliştirilen ajanlarla birlikte değişiklik göstermektedir. Enfeksiyonlara hassasiyeti arttıran risk faktörlerinin anlaşılması, bu enfeksiyonlara karşı savaşmak için son derece önemlidir. Bu retrospektif çalışma neticesinde 3 yıldır departmanımızda yatırılarak tedavi gören ve transplantasyon yapılmamış miyelom hastalarımızda görülen enfeksiyonların temel özelliklerinin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2008 ile Aralık 2010 tarihleri arasında departmanımızda tanısı konmuş ve tedavi görmüş toplam 240 multipl miyelom hastası (120 erkek ve 120 kadın; ortalama yaş: 69, yaş aralığı: 41-89) bu çalışmaya dahil edilmiştir ve bu hastalardan elde edilen veriler retrospektif olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Hastanemizde yatan hastaların %17,9’unda enfeksiyona rastlandı. En sık görülen patojenin Pseudomonas aeruginosa olduğu saptandı. Gram pozitif ve gram negatif patojenlerin sıklığı aynıydı. Olguların %37,2’sinde ajan izole edilemedi. Enfeksiyon kaynağının sıklıkla üriner sistem ve kan olduğu görüldü. Hastalık süresince enfeksiyon oranının arttığı ve reenfeksiyon sıklığının % 41,9 olduğu tespit edildi. En sık enfeksiyon bortezomib ile tedavi edilen hastalarda görüldü. Olguların %9,3’ü ölümle sonuçlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada enfeksiyonlarla ilişkilendirilen faktörler kadın cinsiyet, ileri evre (III 3B) hastalık, artmış serum kreatinin ve ferritin düzeyi, nötropeni, genel durumun bozukluğu ve kateterlerin varlığıydı. Bahsi geçen bu faktörlerden bir ya da ikisine sahip miyelom hastalarda görülebilecek enfektif komplikasyon oranını ve şiddetini düşürmek amacıyla hastaların özenli ve dikkatli bir bakımla izlenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom, Enfeksiyonlar, Risk faktörleri, Tedavi


Toni Valkovic, Vedrana Gacic, Jelena Ivandic, Bozo Petrov, Renata Dobrila Dintinjana, Elizabeta Dadic Hero, Antica Nacinovic Duletic. Infections in Hospitalised Patients with Multiple Myeloma: Main Characteristics and Risk Factors. Turk J Hematol. 2015; 32(3): 234-242

Corresponding Author: Toni Valkovic, Croatia


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685