E-ISSN: 1308-5263
Treatment of Priapism with Automated Red Cell Exchange and Hyperbaric Oxygen in an 11-year-old Patient with Sickle Cell Disease [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(3): 270-273 | DOI: 10.5505/tjh.2012.78553  

Treatment of Priapism with Automated Red Cell Exchange and Hyperbaric Oxygen in an 11-year-old Patient with Sickle Cell Disease

Fatih Mehmet Azık1, Avni Atay1, Ahmet Emin Kürekçi1, Hakan Ay2, Yusuf Kibar3, Okan Özcan1
1Gülhane Military Medical Academy, Department Of Pediatric Hematology, Ankara, Turkey
2Gülhane Military Medical Academy, Department Of Underwater And Hyperbaric Medicine, Ankara, Turkey
3Gülhane Military Medical Academy, Department Of Urology, Ankara, Turkey

Priapism affects up to 50% of all males with sickle cell disease, and there is no standard treatment. Delayed and unsuccessful treatment leads to corporal fibrosis and impotence. It is therefore necessary to determine the best treatment methods for this complication in order to offer effective interventions to all affected patients. Herein we report an 11-year-old patient with sickle cell disease that presented with priapism 72 h after onset, and was successfully treated with automated red cell exchange and hyperbaric oxygen following unsuccessful surgical and conventional interventions.

Keywords: Treatment of priapism, Automated red cell exchange, Hyperbaric oxygen therapy, Sickle cell disease


Orak Hücre Hastalığı olan 11 Yaşında Bir Çocukta Gelişen Priapizmin Otomatik Eritrosit Değişimi ve Hiperbarik Oksijen ile Tedavisi

Fatih Mehmet Azık1, Avni Atay1, Ahmet Emin Kürekçi1, Hakan Ay2, Yusuf Kibar3, Okan Özcan1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sualtı Ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

Priapizm orak hücre hastalığı olan tüm erkeklerin yaklaşık yarısında ortaya çıkabilir ve tedavisinde henüz bir fikir birliği oluşmamıştır. Tedavinin başarısız olması ve gecikme korporal fibrozise ve impotansa neden olur. Priapizm gelişen hastalarda en etkili girişimsel yaklaşımı önerebilmek için bu komplikasyonun tedavisinin en iyi şekilde bilinmesine gereklilik vardır. Burada, orak hücre hastalığı olan,72 saattir süregelen priapizm komplikasyonu olan 11 yaşında bir çocuk hastanın cerrahi ve konvansiyonel girişimler yetersiz kaldıktan sonra, otomatik eritrosit değişimi ve hiperbarik oksijen ile başarılı tedavisini bildiriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Priapizm, Orak hücre hastalığı, Otomatik eritrosit değişimi, Hiperbarik oksijen


Fatih Mehmet Azık, Avni Atay, Ahmet Emin Kürekçi, Hakan Ay, Yusuf Kibar, Okan Özcan. Treatment of Priapism with Automated Red Cell Exchange and Hyperbaric Oxygen in an 11-year-old Patient with Sickle Cell Disease. Turk J Hematol. 2012; 29(3): 270-273

Corresponding Author: Fatih Mehmet Azık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685