E-ISSN: 1308-5263
Current strategies for the diagnosis and management of chronic lymphocytic leukemia (CLL), with a focus on poor-risk CLL: A review [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(2): 86-96 | DOI: 10.5152/tjh.2011.23  

Current strategies for the diagnosis and management of chronic lymphocytic leukemia (CLL), with a focus on poor-risk CLL: A review

Fabienne Mc Clanahan, Peter Dreger
Department Of Internal Medicine V, University Hospital Of Heidelberg, Heidelberg, Germany

Despite substantial advancement in the understanding and treatment of chronic lymphocytic leukemia (CLL), a standard curative approach does not exist. The choice of treatment is generally based on the existence of biological and genetic factors associated with the prediction of prognosis, individual response to therapy, and duration of remission. About 20% of patients that require treatment have an aggressive disease course and die within a few years, despite early initiation of intensive therapy (poor-risk CLL). Poor-risk CLL can be predicted by the presence of genomic markers, and the quality and duration of response to purine-analogue-based treatment. Within this patient subgroup alternative treatment approaches such as alemtuzumab or new substances such as flavopiridol or IMiDs® should be considered. To date, the only treatment bearing curative potential is allogeneic stem cell transplantation; in contrast to conventional immunochemotherapy, it can provide long-term disease control, even in patients with del 17p or other unfavorable biological and clinical risk factors. The aim of this review was to outline the current strategies for the diagnosis and management of CLL, with a focus on high-risk CLL.

Keywords: CLL, genetics, poor-risk, treatment, allogeneic stem cell transplantation


Kronik lenfositik lösemi (KLL) tanı ve tedavisine ilişkin, özellikle yüksek riskli KLL’ye odaklanan güncel stratejiler: Derleyici bir inceleme

Fabienne Mc Clanahan, Peter Dreger
Department Of Internal Medicine V, University Hospital Of Heidelberg, Heidelberg, Germany

Kronik lenfositik löseminin (KLL) tanı ve tedavisine yönelik önemli gelişmelere karşın, şifa sağlayıcı (küratif) standart bir yaklaşım henüz bulunmamaktadır. Tedavi seçimi genellikle prognozu öngören biyolojik ve genetik faktörlerin varlığına, tedaviye alınan bireysel yanıt ve iyileşme (remisyon) süresine dayanır. Tedavi edilmesi gereken hastaların yaklaşık %20’si hızla ilerleyen bir klinik gidiş gösterirler ve yoğun tedaviye erkenden başlanmasına karşın birkaç yıl içerisinde yaşamlarını yitirirler (yüksek riskli KLL). Yüksek riskli KLL olasılığı, genomik belirteçler yanında purin-analogu temelli tedaviye alınan yanıtın niteliği ve süresiyle önceden kestirilebilir. Bu hasta altgrubunda, alemtuzumab gibi alternatif tedavi yaklaşımları ya da flavopiridol ve IMiD® grubu gibi yeni ilaçlar göz önüne alınmalıdır. Günümüzde bu hastalarda şifa sağlayıcı potansiyele sahip tek tedavi seçeneği allogeneik kök hücre naklidir. Bu yöntemle, geleneksel immünokemoterapinin aksine, del 17p veya diğer olumsuz biyolojik ve klinik risk faktörlerine sahip hastalarda bile hastalığın uzun süreli denetimi sağlanabilir. Bu derleyici incelemede, yüksek riskli KLL’ye odaklanarak KLL tanı ve tedavisine ilişkin güncel stratejilerin özetlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: KLL, genetik, yüksek risk, tedavi, allogeneik kök hücre transplantasyonu


Fabienne Mc Clanahan, Peter Dreger. Current strategies for the diagnosis and management of chronic lymphocytic leukemia (CLL), with a focus on poor-risk CLL: A review. Turk J Hematol. 2011; 28(2): 86-96

Corresponding Author: Peter Dreger, Germany


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar