E-ISSN: 1308-5263
Malaria parasitemia and antimalaria prophylaxis in sickle cell anemia patients in steady staten [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2008; 25(1): 8-12

Malaria parasitemia and antimalaria prophylaxis in sickle cell anemia patients in steady staten

Omolade Augustina Awodu1, Victoria Ade Wagbatsoma2, Mathew Ebose Enosolease1
1Department Of Haematology And Blood Transfusion, University Of Benin, School Of Medicine, College Of Medical Sciences, Benin-city, Edo State, Nigeria
2Department Of Community Health, University Of Benin, School Of Medicine, College Of Medical Sciences, Benin-city, Edo State, Nigeria

Malaria parasitemia was assessed in 37 known sickle cell anemia patients attending the routine hematological clinic of the University of Benin Teaching Hospital, Benin-City, Edo State. Parasitemia was determined using the quantitative buffy coat analysis. The prevalence of malaria parasitemia among the population studied was 86.5%. There was no significant difference in the prevalence of parasitemia among the male and female sicklers (p=0.35). Malaria parasitemia was significantly associated with hematocrit <0.20 (p=0.03). There was no statistically significant difference between the type of prophylaxis used and parasitemia. In conclusion, the role of malaria prophylaxis in preventing parasitemia seems negligible. It is therefore recommended that more emphasis.

Keywords: Malaria, parasitemia, sickle cell, prophylaxis


Orak hücreli anemi hastalarında malarya parazitemisi ve anti-malarya profilaksisi

Omolade Augustina Awodu1, Victoria Ade Wagbatsoma2, Mathew Ebose Enosolease1
1Department Of Haematology And Blood Transfusion, University Of Benin, School Of Medicine, College Of Medical Sciences, Benin-city, Edo State, Nigeria
2Department Of Community Health, University Of Benin, School Of Medicine, College Of Medical Sciences, Benin-city, Edo State, Nigeria

Orak hücre anemisi olduğu bilinene 37 hasta, Edo eyaleti Benin şehrinde Benin Üniversitesi Eğitim Hastanesi rutin hematoloji kliniğine başvurdukarında malarya parazitemisi açısından incelendi. Parazitemi kantitatif “buffy coat” incelemesi ile belirlendi. İncelenen hasta grubunda malarya parazitemi sıklığı %86.5 olarak bulundu. Erkek ve kadın orak hücre anemisi hastaları arasında parazitemi sıklığ açısından anlamlı bir fark yoktu (p=0.35). Malarya parazitemisi hematokrit değerinin 0.20’den daha az olması ile anlamlı olarak ilişkiliydi (p=0.03). Malarya profilaksi tipleri ile parazitemi arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu. Sonuç olarak, paraziteminin önlenmesinde malarya profilaksisinin rolü önemsiz gözükmektedir. Bu nedenle, asıl olarak ilaçlı sivrisinek ağlarının kullanılması gibi diğer koruyucu önlemlere ağırlık verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Malarya, parazitemi, orak hücre, profilaksi


Omolade Augustina Awodu, Victoria Ade Wagbatsoma, Mathew Ebose Enosolease. Malaria parasitemia and antimalaria prophylaxis in sickle cell anemia patients in steady staten. Turk J Hematol. 2008; 25(1): 8-12

Corresponding Author: Omolade Augustina Awodu, Nigeria


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar