E-ISSN: 1308-5263
Prospective Audit of Blood Donor Selection Process in a Tertiary Care Hospital of a Developing Country [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(2): 148-152 | DOI: 10.4274/tjh.2015.0094  

Prospective Audit of Blood Donor Selection Process in a Tertiary Care Hospital of a Developing Country

Naila Raza
Liaquat National Hospital & Medical College, Department of Hematology, Karachi, Pakistan

INTRODUCTION: The aim of this study was to emphasize the significance of internal audits of the blood donor selection process and documentation in a resource-limited country by assessing compliance with the established protocols, and to identify weak areas in the process.
METHODS: This audit reviewed the donor selection process at the blood bank of Liaquat National Hospital & Medical College, Karachi, over a 6-month period. Seven variables selected as performance indicators were graded as very good (%90-100%), good (80%-89%), satisfactory (70%-79%), or unacceptable (<70%). Blood bank staff was asked for feedback and suggestions.
RESULTS: Documentation of donor demographics was not within the acceptable range (documentation rates of 65.14%), donor status records were satisfactory (77.64%), and donor physical exam records were graded as good (86.34%). Five performance indicators were graded as very good (90%-100%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The audit proved productive in identifying major causes of irregularities in documentation and in making valuable suggestions for their rectification.

Keywords: Medical audit, Transfusion medicine, Donor selection


Gelişmekte Olan Bir Ülkede Üçüncü Basamak Bir Hastanede Kan Bağışçı Seçim Sürecinin İleriye Dönük Denetlenmesi

Naila Raza
Liaquat National Hospital & Medical College, Department of Hematology, Karachi, Pakistan

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kaynakları kısıtlı bir ülkede kan donörü seçimi sürecinin hastane içinde denetlenmesinin ve belgelenmesinin önemini vurgulamak ve sürecin zayıf noktalarının tespitini yapmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu denetleme ile 6 ay boyunca Liaquat National Hospital & Medical College, Karachi Kan Bankası’nda donör seçim süreci gözden geçirdi. Verimliliğini belirlemek için kullanılan 6 değişken şu şekilde derecelendirildi, çok iyi (%90-100), iyi (%80-89), yeterli (%70-79) ve kabul edilemez (<%70). Kan bankası çalışanlarına geri bildirimleri ve önerileri soruldu.
BULGULAR: Donör bilgilerinin belgelenmesi kabul edilebilir düzeyde değildi (%65,14), donörlerin durumunun kayıtları yeterliydi (%77,64), donörlerin fizik muayene kayıtları iyi olarak derecelendirildi (%86,34). Beş verimlilik belirteci çok iyi olarak derecelendirildi (%90-100).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Denetleme belgelendirme konusundaki düzensizliğin ana sebeplerini belirlemede ve bunların düzeltilmesinde değerli önerilerde bulunma konusunda verimli oldu.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi denetleme, Transfüzyon tıbbı, Donör seçimi


Naila Raza. Prospective Audit of Blood Donor Selection Process in a Tertiary Care Hospital of a Developing Country. Turk J Hematol. 2016; 33(2): 148-152

Corresponding Author: Naila Raza, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685