E-ISSN: 1308-5263
Imatinib Use in Pregnancy [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(4): 405-408 | DOI: 10.5505/tjh.2012.82542  

Imatinib Use in Pregnancy

Michael J Webb1, Debbie Jafta2
1Division Of Clinical Haematology, Department Of Internal Medicine, Faculty Of Health Sciences, University Of The Free State, Bloemfontein, South Africa
2Department Of Haematology And Cell Biology, National Health Laboratory Service, Faculty Of Health Sciences, University Of The Free State, Bloemfontein, South Africa

The outcome in patients with chronic myeloid leukemia (CML) has dramatically improved over the last decade due to the widespread use of novel tyrosine kinase inhibitors such as imatinib. As overall survival has improved, the number of women with CML that wish to become pregnant has increased. As such, attending physicians are faced with a dilemma-continue life-prolonging medication to treat the cancer, or interrupt its use due to its potential teratogenicity. Herein we describe 2 CML patients that gave birth. Case 1 was managed via substitution of imatinib with interferon. The patient’s child underwent genetic evaluation at age 3 years, achieved normal developmental milestones, and despite being shorter than his peers was proportional. In terms of morphology, the child had clinodactyly, short fifth fingers, and slightly downward slanting palpebral fissures, but otherwise appeared normal. In case 2 imatinib was continued throughout the pregnancy. This patient’s child underwent postpartum evaluation by a geneticist and was observed to be morphologically normal, except for clinodactyly and low-set ears.

Keywords: Imatinib, Tyrosine kinase inhibitors, Chronic myeloid leukemia, Pregnancy


Hamilelikte İmatinib Kullanımı

Michael J Webb1, Debbie Jafta2
1Free State Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Klinik Hematoloji Bilim Dalı, Bloemfontein, Güney Afrika
2Free State Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hematoloji Anabilim Fakültesi Ve Hücre Biyolojisi, Ulusal Sağlık Laboratuvar Servisi, Bloemfontein, Güney Afrika

Kronik myeloid lösemili (KML) hastaların sonuçları son on yıl içinde yeni tirozin kinaz inhibitörlerinin yaygın olarak kullanılmasıyla dramatik bir düzelme göstermiştir. Daha iyi genel sağkalımla hamile kalan KML hastası kadınların sayısında bir artış görülmüştür. İlgili doktor bir ikilemle karşı karşıyadır: kanseri tedavi etmek için yaşamı uzatıcı ilaçları devam ettirme veya olası teratojenisite nedeniyle kullanımlarını kesme. KML’li kadınlarda iki başarılı hamileliği sunuyoruz. Birinci vaka imatinib yerine interferon kullanılmasıyla takip edildi. Bu vakada çocuğa üç yaşındayken genetik değerlendirme yapıldı. Normal gelişimsel referans noktalarına ulaşmıştı ama yaşıtlarından fiziksel olarak daha küçüktü. Ancak orantılar normaldi. Morfolojik olarak klinodaktili, kısa 5. parmaklar ve palpebral fissürlerde hafif aşağıya doğru eğim olması dışında normal görünüyordu. İkinci vakada imatinib hamilelik boyunca devam ettirildi. Çocuğa postpartum bir genetik uzmanı tarafından değerlendirme yapıldı ve klinodaktili ve alçak yerleşimli tırnaklar dışında morfolojik olarak normal bulundu.

Anahtar Kelimeler: İmatinib, Tirozin kinaz inhibitörleri, Kronik myeloid lösemi, Hamilelik


Michael J Webb, Debbie Jafta. Imatinib Use in Pregnancy. Turk J Hematol. 2012; 29(4): 405-408

Corresponding Author: Michael J Webb, South Africa


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar